Wonen waar plezier voorop staat

Nieuwbouw- en onderhoudsprojecten van Wonen Noordwest Friesland

Wat doen wij?

Wonen Noordwest Friesland is altijd bezig met vernieuwing en innovatie. Wij willen er zorg voor dragen dat onze woningen voldoen aan de huidige vraag van onze huurders, maar ook gereed zijn voor de toekomst. Hiervoor investeren wij op diverse manieren in de kwaliteit van ons woningbezit. Op die manier zorgen wij voor goede en betaalbare woningen in de Waadhoeke en Ferwerderadiel.

Waar zijn wij op dit moment mee bezig?

Op deze pagina kunt u zien waar wij actief zijn met nieuwbouw- en onderhoudsprojecten. Wanneer u belangstelling heeft in één van deze nieuwbouw projecten dan kunt u op de pagina woningaanbod kijken of er nog woningen beschikbaar zijn voor verhuur of verkoop. Daarnaast zijn wij bezig om onze woningen klaar te maken voor de toekomst. Zie de tekst onder de projecten voor meer informatie.

 

Filter

  • Status
  • Gemeente
  • Soort project

Resultaten:

Woningbezit klaarmaken voor de toekomst!

U woont in een huurwoning van Wonen Noordwest Friesland. Als woningcorporatie moeten wij er zorg voor dragen dat wij onze woningen Co2 neutraal maken en investeren in zonne-energie en andere hulpmiddelen om de woningen gasloos te maken. In Nederland zijn wij gewend aan aardgas. Vrijwel alle woningen zijn op het gasnet aangesloten. Toch moeten we er in de komende jaren vanaf.

Waarom?
• Aardgas is niet duurzaam. Door verbranding van aardgas komt Co2 (kooldioxide) in de lucht en dat zorgt voor klimaatverandering. Het is beter om over te stappen op nieuwe bronnen zoals zonne-energie. In 2050 moet Nederland bijna volledig Co2 neutraal zijn.
• Het is niet veilig. De winning van aardgas veroorzaakt aardbevingen en dat is onleefbaar voor veel Groningers. De gaskraam moet dicht om verdere schade te voorkomen. In 2030 wil het kabinet de Groningse gaswinning stopzetten.

Wat houdt dit in voor u als huurder?
U woont in een huurwoning van Wonen Noordwest Friesland. Er ligt een grote opgave om al onze woningen Co2 neutraal te maken. U zult begrijpen dat wij niet in 10 jaar al onze woningen op dit niveau kunnen brengen. Wij hebben de werkzaamheden dan ook verspreid over meerdere jaren en de eerste projecten lopen nu al.

Hoe gaan wij te werk?
Wij werken als corporatie met een Strategisch Voorraad Beleidsplan (SVB). In dit plan staat vermeld wat wij de komende jaren van plan zijn met onze woningen. Welke werkzaamheden zijn er nodig om de kwaliteit van ons woningbezit goed te houden. Er zijn diverse mogelijkheden. U kunt hierbij denken aan grootschalig onderhoud met het aanbrengen van extra isolatie, of regulier onderhoud (bijv. schilderwerk). Maar er zijn ook woningen die wij liever willen vervangen door nieuwbouw.

Komt uw woning in aanmerking voor verduurzaming of vervanging?
Wij zullen geruime tijd voor de start van de eventuele werkzaamheden contact opnemen met de huurders van de woningen die wij willen aanpakken. 

U zult dan een uitnodiging ontvangen voor een bewonersavond. Tijdens deze avond worden de plannen gepresenteerd. Alle bewoners kunnen dan een reactie geven op de plannen en is er uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen. Wanneer er behoefte is vanuit de huurders om nog een bijeenkomst te plannen dan doen wij dat.

Na de gezamenlijke bijeenkomsten voor alle bewoners komen er medewerkers van Wonen Noordwest Friesland bij u langs voor een individueel gesprek. Daarin wordt dan uw individuele situatie besproken en wordt bekeken wat de plannen voor u betekenen. U heeft hiervoor één contactpersoon. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u bij haar terecht.

Naar aanleiding van deze individuele gesprekken kan er gekeken worden hoe de huurders denken over de gepresenteerde plannen en wordt besloten of de plannen definitief door kunnen gaan. De gehele procedure is vastgelegd in een protocol dat wij samen met de Bewonersraad hebben beschreven. De bewonersraad is ook aanwezig bij de bewonersavonden en op verzoek bij de individuele gesprekken. Zij zijn een onafhankelijke partij die u ook kan adviseren.

Als het besluit is genomen om de plannen definitief door te zetten zullen wij dit verder met de bewoners uitwerken. Op deze manier hopen wij samen met onze huurders de gegeven doelstellingen te bereiken. 
 

 

Deel deze pagina: