Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren, accepteert of weigert u de cookies?

Huur- en koopwoningen tussen wad en stad

Huur- en koopwoningen tussen wad en stad

Wonen waar veiligheid en woonplezier voorop staan

Wonen waar veiligheid en woonplezier voorop staan

Persoonlijke aandacht is het goede begin

Persoonlijke aandacht is het goede begin

Wij maken werk van onze woningen

Wij maken werk van onze woningen

Wonen in een uitgestrekt gebied langs het wad

Wonen in een uitgestrekt gebied langs het wad

Prachtige gezinswoningen, geschikt voor jong en oud

Prachtige gezinswoningen, geschikt voor jong en oud

Laatste nieuws

  • Nieuwe woningen in Dongjum
    Al geruime tijd wordt er gewerkt aan de kern van Dongjum. Wonen Noordwest Friesland heeft 15 woningen gesloopt en daarmee is ruimte ontstaan  om de Martin Anemastraat te verbinden met de Noorderstraat. Hiervoor is de Noorderstraat omgelegd. De g...
    2 dagen geleden
  • Modellen oproep voor campagne Wonen NWF leidt tot veel reacties
    Voor het ontwerp van de nieuwe advertentiecampagne hebben we via Facebook een oproep gedaan aan mensen in Noordwest Friesland die model wilden staan. We waren op zoek naar ‘echte’ mensen uit de directe omgeving die bekend zijn met de woni...
    7 dagen geleden
meer nieuws

Wonen Noordwest Friesland
is de aanbieder van huur- en koopwoningen in de gemeente Ferwerderadiel, Het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en in de dorpen Stiens en Hijum van gemeente Leeuwarderadeel.

Lees verder »