Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren, accepteert of weigert u de cookies?

Huur- en koopwoningen tussen wad en stad

Huur- en koopwoningen tussen wad en stad

Wonen waar veiligheid en woonplezier voorop staan

Wonen waar veiligheid en woonplezier voorop staan

Persoonlijke aandacht is het goede begin

Persoonlijke aandacht is het goede begin

Wij maken werk van onze woningen

Wij maken werk van onze woningen

Wonen in een uitgestrekt gebied langs het wad

Wonen in een uitgestrekt gebied langs het wad

Prachtige gezinswoningen, geschikt voor jong en oud

Prachtige gezinswoningen, geschikt voor jong en oud

Laatste nieuws

  • Dorpsbelangen positief over hun invloed op het beleid van Wonen Noordwest Friesland
    In het najaar van 2014 is er onderzoek gedaan naar de invloed van Verenigingen van Dorpsbelangen op het beleid van Wonen Noordwest Friesland,uitgevoerd door Jarno Haan, student Toegepaste Aardrijkskunde aan Hogeschool van Hall Larenstein.
    5 dagen geleden
  • Project Romte foar Blije afgerond.
    Met het plantten van 50 bomen en 3000 bloembollen is het project 'Romte foar Blije' in november 2014 afgesloten. Vele vrijwilligers hebben aan het project meegewerkt. Wonen Noordwest Friesland heeft uit ons leefbaarheidsbudget een bijdrage va...
    7 dagen geleden
meer nieuws

Wonen Noordwest Friesland
is de aanbieder van huur- en koopwoningen in de gemeente Ferwerderadiel, Het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en in de dorpen Stiens en Hijum van gemeente Leeuwarderadeel.

Lees verder »