Wonen waar plezier voorop staat

Nieuwbouw- en onderhoudsprojecten van Wonen Noordwest Friesland

Wat doen wij?

Wonen Noordwest Friesland is altijd bezig met vernieuwing en innovatie. Wij willen er zorg voor dragen dat onze woningen voldoen aan de huidige vraag van onze huurders, maar ook gereed zijn voor de toekomst. Hiervoor investeren wij op diverse manieren in de kwaliteit van ons woningbezit. En zorgen wij voor betaalbare woningen in de Waadhoeke en Ferwerderadiel.

Waar zijn wij op dit moment mee bezig?

Op deze pagina kunt u zien waar wij actief zijn met nieuwbouw- en onderhoudsprojecten. Wanneer u belangstelling heeft in één van deze nieuwbouw projecten dan kunt u op de pagina woningaanbod kijken of er nog woningen beschikbaar zijn voor verhuur of verkoop.

 

Marsum Uniastrjitte

Adresgegevens
Adres:Uniastrjitte
Locatie:Marsum
Regio:Waadhoeke
Type project:Nieuwbouw
Aantal woningen:2
Bouwperiode:2018
Routebeschrijving

Twee nieuw te bouwen woningen in Marsum

Jarenlang mochten er geen nieuwe woningen worden gebouwd in Marsum. Dit kwam door de geluidszone rondom de vliegbasis. Binnen deze zone mocht het aantal woningen niet toenemen.
Door veranderingen in de regels is nieuwbouw van enkele woningen in Marsum mogelijk geworden. Deze woningen moeten dan wel extra worden geïsoleerd, zodat zij wel aan de vastgestelde geluidsnormen voldoen.
Wonen Noordwest Friesland wil in Marsum graag inspelen op deze mogelijkheid. Daarom hebben wij in samenwerking met Alynia architecten uit Harlingen en bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie twee woningen ontwikkeld. Deze woningen zullen als blok (2^1 kap) worden gebouwd aan de Uniastrjitte, achter het dorpshuis ‘Nij Franjum’.
Deze woningen zullen  worden gebouwd door bouwbedrijf Lont. De start van de bouw is eind januari 2018 gepland en halverwege het jaar zullen de huizen worden opgeleverd.

Aandachtsgebieden

SVB
Wij werken als corporatie met een Strategisch Voorraad Beleidsplan (SVB), in dit plan staat vermeld wat wij de komende jaren van plan zijn met onze woningen. Welke werkzaamheden zijn er nodig om de kwaliteit van ons woningbezit goed te houden. Er zijn diverse mogelijkheden. U kunt hierbij denken aan renovatie, sloop, verkoop of doorexploiteren. Met doorexploiteren bedoelen wij dat de woningen in de staat waarin hij nu is worden doorverhuurd. 

NOM/BENG
Voor de toekomst zal er de komende jaren worden ingezet op energie neutrale woningen. Bij Wonen Noordwest Friesland zijn wij hier ook mee bezig. Dit zal voor een belangrijk deel gerealiseerd worden door oude woningen te slopen en deze te vervangen door energie neutrale nieuwbouw. Maar ook bij renovatie is dit een belangrijk onderdeel. Ook in deze aanpassing naar energiezuinige woningen zijn er verschillende types. Zo wordt er gesproken over NOM en BENG. Maar wat houdt dit precies in en wat zijn de verschillen tussen deze beide begrippen?

NOM
Wanneer er wordt gesproken over een NOM woning dan is dit een woning met Nul-Op-de-Meter. Dit houdt concreet in dat de woning net zo veel energie opwekt als dat hij verbruikt. Hierbij heeft de gebruiker letterlijk 0 op de meter en dus geen energiekosten. De investeringen om een woning op dit NOM niveau te krijgen zijn erg hoog. Daarom is er besloten dat de corporatie een vergoeding mag vragen van zijn huurder. Dit is een EPV.

BENG
Bijna Energie Neutrale Gebouwen, daar staat de afkorting BENG voor. Ook deze woningen zijn zeer energiezuinig met de juiste aanpassingen. Het verbruik is erg laag, bijna 0.
Er worden aan de bouw van deze woningen 3 eisen gesteld:
- Een maximale energiebehoefte van de woning van 25 kWh/m2 gebruiksoppervlak per jaar;
- Een maximaal primaire energieverbruik van 25 kWh/m2 gebruiksoppervlak per jaar;
- Een minimaal percentage hernieuwbare energie (50 procent).
Energiebesparing staat hierbij voorop. Deze energiebesparing zullen de bewoners ook goed merken in de portemonnee. De kosten voor energie zullen laag zijn.

 

Deel deze pagina: