Wonen waar plezier voorop staat

Nieuwbouw- en onderhoudsprojecten van Wonen Noordwest Friesland

Wat doen wij?

Wonen Noordwest Friesland is altijd bezig met vernieuwing en innovatie. Wij willen er zorg voor dragen dat onze woningen voldoen aan de huidige vraag van onze huurders, maar ook gereed zijn voor de toekomst. Hiervoor investeren wij op diverse manieren in de kwaliteit van ons woningbezit. En zorgen wij voor betaalbare woningen in de Waadhoeke en Ferwerderadiel.

Waar zijn wij op dit moment mee bezig?

Op deze pagina kunt u zien waar wij actief zijn met nieuwbouw- en onderhoudsprojecten. Wanneer u belangstelling heeft in één van deze nieuwbouw projecten dan kunt u op de pagina woningaanbod kijken of er nog woningen beschikbaar zijn voor verhuur of verkoop.

 

Deinum

Adresgegevens
Adres:Deinum
Locatie:Deinum
Regio:Waadhoeke
Type project:Nieuwbouw
Aantal woningen:7
Bouwperiode:2018
Routebeschrijving

7 gasloze woningen in Deinum

Aan de oostkant van Deinum is in 2017 een nieuwe gasloze wijk aangelegd. Deze is ontstaan als gevolg van het vervallen van de provinciale weg langs het dorp door de aanleg van de haak om Leeuwarden en de verplaatsing van de sportvelden. Wonen NWF wil 7 nieuwe huurwoningen bouwen in dit gebied. Dit worden levensloopbestendige woningen. Zij beschikken over een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Hierdoor zijn deze woningen ook uitermate geschikt voor senioren. Deze woningen zullen voldoen aan de eisen voor een energie neutrale woning, Nul-op-de-Meter (NOM) woningen. Bouwbedrijf Van Wijnen zal deze in 2018 realiseren.

Aandachtsgebieden

SVB
Wij werken als corporatie met een Strategisch Voorraad Beleidsplan (SVB), in dit plan staat vermeld wat wij de komende jaren van plan zijn met onze woningen. Welke werkzaamheden zijn er nodig om de kwaliteit van ons woningbezit goed te houden. Er zijn diverse mogelijkheden. U kunt hierbij denken aan renovatie, sloop, verkoop of doorexploiteren. Met doorexploiteren bedoelen wij dat de woningen in de staat waarin hij nu is worden doorverhuurd. 

NOM/BENG
Voor de toekomst zal er de komende jaren worden ingezet op energie neutrale woningen. Bij Wonen Noordwest Friesland zijn wij hier ook mee bezig. Dit zal voor een belangrijk deel gerealiseerd worden door oude woningen te slopen en deze te vervangen door energie neutrale nieuwbouw. Maar ook bij renovatie is dit een belangrijk onderdeel. Ook in deze aanpassing naar energiezuinige woningen zijn er verschillende types. Zo wordt er gesproken over NOM en BENG. Maar wat houdt dit precies in en wat zijn de verschillen tussen deze beide begrippen?

NOM
Wanneer er wordt gesproken over een NOM woning dan is dit een woning met Nul-Op-de-Meter. Dit houdt concreet in dat de woning net zo veel energie opwekt als dat hij verbruikt. Hierbij heeft de gebruiker letterlijk 0 op de meter en dus geen energiekosten. De investeringen om een woning op dit NOM niveau te krijgen zijn erg hoog. Daarom is er besloten dat de corporatie een vergoeding mag vragen van zijn huurder. Dit is een EPV.

BENG
Bijna Energie Neutrale Gebouwen, daar staat de afkorting BENG voor. Ook deze woningen zijn zeer energiezuinig met de juiste aanpassingen. Het verbruik is erg laag, bijna 0.
Er worden aan de bouw van deze woningen 3 eisen gesteld:
- Een maximale energiebehoefte van de woning van 25 kWh/m2 gebruiksoppervlak per jaar;
- Een maximaal primaire energieverbruik van 25 kWh/m2 gebruiksoppervlak per jaar;
- Een minimaal percentage hernieuwbare energie (50 procent).
Energiebesparing staat hierbij voorop. Deze energiebesparing zullen de bewoners ook goed merken in de portemonnee. De kosten voor energie zullen laag zijn.

 

Deel deze pagina: