Leefbaarheidsinitiatieven

Wonen Noordwest Friesland zet zich in voor leefbare straten en dorpen voor onze huurders. Graag ondersteunen wij projecten die ten goede komen aan het dorp en aan onze huurders. Onze gebiedsregisseurs zijn daarvoor het eerste aanspreekpunt. 

Ideeën voor nieuwe leefbaarheidsinitiatieven voor en/of door huurders zijn van harte welkom! Denk hierbij aan plannen en projecten gericht op:
-       Het verbeteren van de woonomgeving van huurwoningen
-       Een schone woonomgeving
-       Het voorkomen van overlast
-       Het bevorderen van de veiligheid
-       Het bevorderen van de sociale cohesie.
Het moet hierbij gaan om plannen in de nabijheid van / grenzend aan huurwoningen en/of plannen waarbij huurders betrokken zijn. Verenigingen van dorpsbelangen en andere initiatiefrijke dorpsbewoners roepen wij daarom van harte op huurders te betrekken in hun plannen.

Schroom niet om bij een nieuw idee of initiatief contact op te nemen met Wonen NWF! 

Losse fearren

De sfeer in dorpen verbetert aanmerkelijk als mensen zich om elkaar bekommeren. Waar goede ideeën zijn die het sociaal leefklimaat verder bevorderen, geeft Wonen Noordwest Friesland graag dat extra zetje om die plannen te helpen realiseren. Dat extra zetje kan een financiële bijdrage a € 300,- zijn via het project Losse fearren. Voorwaarde is dat het het projecten of ideeën moeten zijn waar onze huurders belang bij hebben. Het aanvragen van de bijdrage is heel gemakkelijk. Kijk voor meer informatie en voor het doen van een aanvraag op de website van Losse Fearren

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden