Privacy

Privacyverklaring Wonen Noordwest Friesland
Datum: 6 juni 2018

Wonen Noordwest Friesland verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Wonen Noordwest Friesland handelt binnen de kaders van de wet en maakt daarvoor onder andere gebruik van de privacy documenten die beschikbaar zijn gesteld door Aedes. Aedes is de landelijke brancheorganisatie van woningcorporaties in Nederland.

Opbouw privacyverklaring
In de inleiding van dit document is aangegeven waarom we een privacyverklaring hebben opgesteld en welke wet daaraan ten grondslag ligt. Daarna wordt duidelijk welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke grondslag we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatste is beschreven welke rechten u als klant heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met Wonen Noordwest Friesland.

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van Wonen Noordwest Friesland: 0518-409800. Het schriftelijk indienen van een klacht kan via het algemene postadres (postbus 26, 9076 ZN St. Annaparochie) of via email: infowonennwfnl 

Meer informatie
Disclaimer Privacy Cookies