Over Wonen NWF

Beleidsplannen

Governance
Wonen Noordwest Friesland is een corporatie waarbij transparantie hoog in het vaandel staat. Voor het handhaven van deze transparantie is bij ons de Governance-code van toepassing. Deze kunt u vinden op de pagina Bestuur en Toezicht.

Jaarverslagen, inclusief jaarrekening 

Koers Noordwest 

 

Visitatie

Convenanten

Prestatieafspraken en samenwerkingsverbanden.Wonen Noordwest Friesland heeft de volgende afspraken met andere partijen:

 

Jaarlijks vindt er overleg plaats van de RvC en de bestuurder van WonenNWF met HDBF. Conform de zgn. Governance Code (waarin regels staan omtrent openheid en transparantie) wordt dit verslag op de website van WonenNWF gepubliceerd.

 

 

Huurdertevredenheid & tevredenheid belanghouders

Aedes Benchmark factsheet 2017

Uw imago onder uw regionale belanghouders (KWH) oktober 2017

Contact

(0518) 40 98 00

Wonen Noordwest Friesland
De Wissel 17
9076 PT Sint Annaparochie
meer...

Deel deze pagina: