Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Feestelijke bijeenkomst Nij Bethanië

33 maanden geleden

Op 23 september '16 was de officiële en feestelijke oplevering van de 12 levensloopbestendige woningen aan de Buorren in Tzummarum. De woningen zijn in opdracht van Wonen Noordwest Friesland gebouwd door bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum.

Bjusterbaarlike Bûterhoeke

33 maanden geleden

De renovatie van de 10 woningen aan de Bûterhoeke in Berltsum is afgerond.

Schuurdaken en Friese geeltjes midden in de dorpskom

34 maanden geleden

12 nieuwe 2^1 kap woningen in Tzummarum!

 

Maandag 5 september kantoor om 09.00 uur open.

34 maanden geleden

Personeeelsbijeenkomst voor alle medewerkers WNWF.

Leuke activiteiten bij Nije Fenne te St. Annaparochie

34 maanden geleden

Op dinsdag 23 augustus start er weer een nieuw seizoen met leuke activiteiten, zoals sjoelen en bingo, op Nijefenne.

Sleuteluitreiking aan de Buorren in Tzummarum

35 maanden geleden

Op woensdag 13 juli hebben de eerste bewoners van de nieuwbouw aan de Buorren in Tzummarum de sleutel gekregen van hun nieuwe huis.

Herinrichting Dongjum-Oost klaar

35 maanden geleden

De herinrichting van Dongjum-Oost is klaar. Het dorp is er met deze metamorfose weer klaar voor de komende jaren. Op 13 juli 2016 is de herinrichting afgerond. Op het bord dat in bijzijn van inwoners werd onthuld was Dongjum voor en na de herinrichting te zien.

Inloop herinrichting centrum van Sexbierum

36 maanden geleden

Werkgroep herinrichting centrumgebied maakt plannen bekend.

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersvereniging bekrachtigen samenwerking met convenant

36 maanden geleden

 

Op maandag 4 juli hebben de DDFK-gemeenten, de woningcorporaties Thús Wonen, Wonen Noordwest Friesland (WNWF) en de Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland (HDBF) de Raamovereenkomst 2016 – 2020 ondertekend. Dit document onderstreept de goede samenwerking tussen partijen voor de komende jaren op het gebied van Wonen. Daarnaast vormt dit document de basis voor de jaarlijks tussen partijen te maken prestatieafspraken.

Hoe tevreden bent u over onze dienstverlening?

36 maanden geleden

Wonen Noordwest Friesland biedt u graag een goede dienstverlening. We willen dan ook graag weten of u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom doen wij mee aan een landelijk onderzoek naar de tevredenheid van huurders. Uw mening is hierbij belangrijk!

Deel deze pagina: