Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag WonenNWF over 2015 gereed

30 maanden geleden

Een korte nieuwsbrief met de hoofdpunten of het gehele jaarverslag. Beiden zijn vanaf nu beschikbaar.

Nieuwe kinderspeelplaats in St. Annaparochie geopend

30 maanden geleden

Met een leefbaarheidsbijdrage van Wonen Noordwest Friesland is een mooie nieuwe kinderspeelplaats gerealiseerd in St. Annaparochie

Informatie en inspiratie bij bijeenkomst over leefbaarheid

31 maanden geleden

Ja, Wonen Noordwest Friesland gaat door met investeren in leefbaarheid ondanks de nieuwe Woningwet. Er is en blijft subsidie beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid in de dorpen stimuleren, zowel fysiek als sociaal. Wel moeten de projecten in het belang zijn van huurders van Wonen Noordwest Friesland.

Open huis nieuwbouw Tzummarum

32 maanden geleden

Huurders bekijken hun nieuwbouwwoning.

Nieuwbouw in Minnertsga en Vrouwenparochie

32 maanden geleden

We zijn al enige jaren bezig met het ontwikkelen van nieuwbouwplannen in Minnertsga ( Havenstrjitte en Winsemiusstrjitte) en in Vrouwenparochie (Mathijs Beckstraat). Op die plekken stonden eerder verouderde bejaardenwoningen en gezinswoningen uit de jaren ’50 en ’60. Na overleg met de zittende bewoners is besloten de woningen te slopen omdat ze kwalitatief te slecht waren. De bewoners hebben in overleg met ons andere woonruimte gekregen en een vergoeding volgens het afgesproken protocol met HDBF

Nieuwbouw Dongjum afgerond.

32 maanden geleden

Huurders krijgen sleutel van nieuwbouwwoning.

Inzicht geeft rust

32 maanden geleden
Humanitas helpt mensen met financiële problemen 

Griet Postma is coördinator Thuisadministratie bij Humanitas Noordwest Friesland. Zij is een vriendelijke dame bij wie je al snel het gevoel krijgt dat, hoe groot de chaos in je financiën ook is, ‘het allemaal wel goed komt’.

 

Complimenten voor Wonen Noordwest Friesland

32 maanden geleden

Doet Wonen Noordwest Friesland de juiste dingen en doen we die dingen goed? Het antwoord dat Wonen Noordwest Friesland onlangs kreeg van de onafhankelijke visitatiecommissie én de belanghouders van Wonen Noordwest Friesland is een volmondig ‘ja!’.

We kregen cijfers, per onderdeel, tussen de 7,3 en de 8,6! 

  

Campus Middelsee op bezoek bij Wonen NWF

32 maanden geleden

Afgelopen november is door de derdejaars leerlingen Techniekklas van de Campus Middelsee op drie woensdagochtenden ervaring opgedaan in de installatietechniek, machinale houtbewerking en klein onderhoud bij woningen.

Start bouw 6 woningen Vrouwenparochie

32 maanden geleden

Start bouw huurwoningen M. Beckstraat in Vrouwenparochie

Deel deze pagina: