Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Hidde van Heel Holland Bakt!

30 maanden geleden

Hidde Jonker is één van de opzichters bij Wonen Noordwest Friesland. Hij houdt toezicht op planmatig buitenonderhoud en brengt in kaart aan welke woningen onderhoud nodig is. Interessant werk, maar niet de hoofdreden waarom we hem in deze Koers Noordwest in het spotlight zetten. Misschien heeft u hem al herkend? Onze Hidde is Hidde van Heel Holland Bakt!

Herinrichting Buorren, Tzummarum

30 maanden geleden

Inloopbijeenkomst voor inwoners Tzummarum

Feestelijke bijeenkomst Nij Bethanië

31 maanden geleden

Op 23 september '16 was de officiële en feestelijke oplevering van de 12 levensloopbestendige woningen aan de Buorren in Tzummarum. De woningen zijn in opdracht van Wonen Noordwest Friesland gebouwd door bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum.

Bjusterbaarlike Bûterhoeke

31 maanden geleden

De renovatie van de 10 woningen aan de Bûterhoeke in Berltsum is afgerond.

Schuurdaken en Friese geeltjes midden in de dorpskom

31 maanden geleden

12 nieuwe 2^1 kap woningen in Tzummarum!

 

Maandag 5 september kantoor om 09.00 uur open.

32 maanden geleden

Personeeelsbijeenkomst voor alle medewerkers WNWF.

Leuke activiteiten bij Nije Fenne te St. Annaparochie

32 maanden geleden

Op dinsdag 23 augustus start er weer een nieuw seizoen met leuke activiteiten, zoals sjoelen en bingo, op Nijefenne.

Sleuteluitreiking aan de Buorren in Tzummarum

33 maanden geleden

Op woensdag 13 juli hebben de eerste bewoners van de nieuwbouw aan de Buorren in Tzummarum de sleutel gekregen van hun nieuwe huis.

Herinrichting Dongjum-Oost klaar

33 maanden geleden

De herinrichting van Dongjum-Oost is klaar. Het dorp is er met deze metamorfose weer klaar voor de komende jaren. Op 13 juli 2016 is de herinrichting afgerond. Op het bord dat in bijzijn van inwoners werd onthuld was Dongjum voor en na de herinrichting te zien.

Inloop herinrichting centrum van Sexbierum

33 maanden geleden

Werkgroep herinrichting centrumgebied maakt plannen bekend.

Deel deze pagina: