Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Leuke activiteiten bij Nije Fenne te St. Annaparochie

28 maanden geleden

Op dinsdag 23 augustus start er weer een nieuw seizoen met leuke activiteiten, zoals sjoelen en bingo, op Nijefenne.

Sleuteluitreiking aan de Buorren in Tzummarum

29 maanden geleden

Op woensdag 13 juli hebben de eerste bewoners van de nieuwbouw aan de Buorren in Tzummarum de sleutel gekregen van hun nieuwe huis.

Herinrichting Dongjum-Oost klaar

29 maanden geleden

De herinrichting van Dongjum-Oost is klaar. Het dorp is er met deze metamorfose weer klaar voor de komende jaren. Op 13 juli 2016 is de herinrichting afgerond. Op het bord dat in bijzijn van inwoners werd onthuld was Dongjum voor en na de herinrichting te zien.

Inloop herinrichting centrum van Sexbierum

29 maanden geleden

Werkgroep herinrichting centrumgebied maakt plannen bekend.

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersvereniging bekrachtigen samenwerking met convenant

29 maanden geleden

 

Op maandag 4 juli hebben de DDFK-gemeenten, de woningcorporaties Thús Wonen, Wonen Noordwest Friesland (WNWF) en de Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland (HDBF) de Raamovereenkomst 2016 – 2020 ondertekend. Dit document onderstreept de goede samenwerking tussen partijen voor de komende jaren op het gebied van Wonen. Daarnaast vormt dit document de basis voor de jaarlijks tussen partijen te maken prestatieafspraken.

Hoe tevreden bent u over onze dienstverlening?

29 maanden geleden

Wonen Noordwest Friesland biedt u graag een goede dienstverlening. We willen dan ook graag weten of u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom doen wij mee aan een landelijk onderzoek naar de tevredenheid van huurders. Uw mening is hierbij belangrijk!

Bestedingsruimte woningcorporaties; niet zo simpel als het lijkt

29 maanden geleden

Afgelopen week deed minister Blok het voorkomen alsof woningcorporaties miljoenen euro’s op de plank hebben liggen om woningen te bouwen. Dat is echter niet het geval. Het vermogen van woningcorporaties zit vast in de huizen, in stenen.

Folder met hoofdpunten ondernemingsplan gereed

30 maanden geleden

Ticht by hûs, zo heet het nieuwe ondernemingsplan van Wonen Noordwest Friesland. We zetten ons bevlogen in voor onze huurders, onze woningen en de directe woonomgeving.

Koninklijk paar enthousiast onthaald bij Nij Bethaniƫ in Tzummarum

30 maanden geleden

Maandag 13 juni bracht het koninklijk paar een streekbezoek aan Noordwest Friesland.  Wonen Noordwest Friesland, Zorgcentrum het Bildt, bewoners en belangstellenden heten hen hartelijk welkom bij zorgcentrum Nij Bethanië in Tzummarum.

Digitale post? Winnaar van de maand gratis huren bekend.

30 maanden geleden

Veel huurders van Wonen Noordwest Friesland willen de post in vervolg digitaal ontvangen. Na een inventarisatie onder onze huurders wil maar liefst 40% de post digitaal ontvangen.

Deel deze pagina: