Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Vacature junior woonconsulent (16u p/w)

27 maanden geleden

Voor onze afdeling Verhuur zijn wij op zoek naar een Junior woonconsulent (16 uur per week).

Wonen Noordwest Friesland start bouw van 32 woningen in het centrum van Sint Annaparochie

28 maanden geleden

Unieke nieuwe woonbuurt met warme sfeer

Wonen Noordwest Friesland geeft € 75.000 aan MFC Berltsum

28 maanden geleden

Wonen Noordwest Friesland heeft op 6 juli j.l. hun maximale bijdrage van € 75.000 verstrekt voor de realisatie van het Multi Functioneel Centrum in Berltsum. Met het realiseren van het MFC wordt de leefbaarheid voor de toekomst in Berltsum gewaarborgd

De historische Hitzumer boomgaard herleeft

28 maanden geleden

De fraaie nieuwe boomgaard is in mei officieel geopend door burgemeester van Zuijlen. De nieuwe naam, gekozen door de dorpsbewoners zelf, werd ook onthuld. “It Buorlân” is daarmee de officiële benaming.

Wonen Noordwest Friesland verstrekt subsidie voor doarpsgreide Bitgum

28 maanden geleden

De vereniging van Doarpsbelang Bitgum is druk bezig met de ontwikkeling van een prachtige doarpsgreide rondom de vijver tussen de Buorren en de Alddyk.

Nieuwe website online voor Losse Fearren

29 maanden geleden

Losse Fearren geeft mensen met leuke ideeën met € 300,- een extra zetje om in actie te komen. Dit aanbod geldt in dorpen waar Wonen Noordwest Friesland verhuurt.

 

exploitant Harnehal in Tzummarum stopt

29 maanden geleden

Vandaag, 1 juni stopt de exploitant van de Harnehal, mevrouw Alie Tolsma.

Gisteren stond in de Leeuwarder Courant dat de hal open blijft tot 1 juni 2018 met een kantinefunctie. Deze informatie klopt niet.

Offingaburg 'it moaiste fan Fryslân'?

30 maanden geleden

Offingaburg in Hallum van Wonen NWF is genomineerd in de verkiezing van ‘it moaiste fan Fryslan’. Naar welk project gaat uw stem?http://itmoaistefan.frl/

 

 

 

Heel veel Hart voor je Dorp!

30 maanden geleden

Betrokken bewoners en geanimeerde gesprekken tijdens de Hart voor je Dorp avond.

Bewonersavond in Sexbierum

30 maanden geleden

Dinsdagavond 9 mei heeft in Dorpshuis It Waed te Sexbierum de eerste bijeenkomst plaatsgevonden met de bewoners over de toekomst plannen van de van Haersoltestrjitte. Tijdens de bijeenkomst was ook Huurdersvereniging de Bewonersraad Friesland vertegenwoordigd.

Deel deze pagina: