Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

WonenNWF doet het goed in landelijke vergelijking woningcorporaties

24 maanden geleden

De bedrijfskosten van Wonen Noordwest Friesland zijn relatief laag en de huurderstevredenheid is goed (d.w.z. boven het landelijk gemiddelde).

Een nije Nije Tille

24 maanden geleden

Heropening vernieuwd dorpshuis Marrum.

Woningen WonenNWF aan de Kade in St. Anne genomineerd voor de Vredeman de Vries prijs voor architectuur

25 maanden geleden

 

 

 

24 september; Burendag in Hallum. Maak van de Grote Streek een Groene Streek!

25 maanden geleden

De Grote Streek in Hallum en omliggende straatjes werden op Burendag flink opgeknapt. Lees hier het verslag van bewoonster Karoline: Al voor de start om 10 uur kwamen de eerste ‘buurtjes’. Naamsticker op, een kop koffie met oranje koek, er werden handen geschud en al druk gesproken over de aanstaande actie...

Hidde van Heel Holland Bakt!

26 maanden geleden

Hidde Jonker is één van de opzichters bij Wonen Noordwest Friesland. Hij houdt toezicht op planmatig buitenonderhoud en brengt in kaart aan welke woningen onderhoud nodig is. Interessant werk, maar niet de hoofdreden waarom we hem in deze Koers Noordwest in het spotlight zetten. Misschien heeft u hem al herkend? Onze Hidde is Hidde van Heel Holland Bakt!

Herinrichting Buorren, Tzummarum

26 maanden geleden

Inloopbijeenkomst voor inwoners Tzummarum

Feestelijke bijeenkomst Nij Bethanië

26 maanden geleden

Op 23 september '16 was de officiële en feestelijke oplevering van de 12 levensloopbestendige woningen aan de Buorren in Tzummarum. De woningen zijn in opdracht van Wonen Noordwest Friesland gebouwd door bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum.

Bjusterbaarlike Bûterhoeke

27 maanden geleden

De renovatie van de 10 woningen aan de Bûterhoeke in Berltsum is afgerond.

Schuurdaken en Friese geeltjes midden in de dorpskom

27 maanden geleden

12 nieuwe 2^1 kap woningen in Tzummarum!

 

Maandag 5 september kantoor om 09.00 uur open.

27 maanden geleden

Personeeelsbijeenkomst voor alle medewerkers WNWF.

Deel deze pagina: