Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Wonen Noordwest Friesland bouwt prachtige nieuwe woningen in Oosterbierum

23 maanden geleden

Onlangs hebben de nieuwe bewoners aan de Buorren in Oosterbierum hun sleutels in ontvangst mogen nemen. Het gaat om twee levensloopbestendige woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. De woningen zijn in opdracht van Wonen Noordwest Friesland gebouwd door Bouwbedrijf Hiemstra. Ook in Dronrijp en Menaldum zijn deze woningen gerealiseerd.

Prestatieafspraken in Noardeast Fryslan rond

23 maanden geleden

De DDFK-gemeenten, WonenNWF, Thus Wonen en De Bewonersraad hebben op 11 december prestatieafspraken getekend voor 2018.

Doe mee met NL doet

23 maanden geleden

Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in het land, NL doet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

Wonen Noordwest Friesland en de Brandweer organiseren bijeenkomst brandpreventie voor bewoners en omwonenden ’t Súderhoog.

23 maanden geleden

De bijeenkomst vond plaats op 28 november j.l. Aanleiding was een brand op 15 oktober in één van de aanleunwoningen van ‘t Súderhoog in Sint Annaparochie. Gelukkig kon daarbij iedereen in veiligheid worden gebracht en had de brandweer het vuur snel onder controle.

Bijdrage dorpstuin Ried

23 maanden geleden

Realisatie dorpstuin Ried door bijdrage WNWF weer stuk dichterbij.

Hoge huurdertevredenheid & lage bedrijfskosten bij WonenNWF

24 maanden geleden

Een A-A score voor Wonen Noordwest Friesland in de Aedes Benchmark 2017.

Nij Bethanië in Tzummarum is boppeslach voor dorp en regio!

24 maanden geleden

Nij Bethanië, centrum voor wonen, zorg en welzijn in Tzummarum, is in trek.

Huren en verzekeringen

24 maanden geleden

Tijdens het huren van een woning kan er schade ontstaan als gevolg van een ongelukje, moedwillige vernieling of door derden veroorzaakt.

Klaar zijn voor de Krimp

24 maanden geleden

Woningmarktanalyse laat de ontwikkelingen in Noordoost Friesland zien

Onze nieuwbouw wordt steeds energiezuiniger!

27 maanden geleden

Nieuwe woningen moeten volgens de wet al heel goed geïsoleerd zijn, maar voor nieuwbouwwoningen in een aantal komende projecten wil Wonen Noordwest Friesland nog een stap verder gaan.

Deel deze pagina: