Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Druk bezochte open dag Nij Bethanië

22 maanden geleden

Velen kwamen het prachtig vernieuwde Nij Bethanië bekijken

Te koop... bouwkavels te Hallum

23 maanden geleden

In het prachtige terpdorp Hallum, op een steenworp afstand van Werelderfgoed Waddenzee, biedt Wonen Noordwest Friesland ruime kavels te koop aan.

De kavels liggen aan de Juffer Frederikestrjitte, vlakbij de gezellige oude dorpskern. Het is een rustige straat met veel openbaar groen en voorzieningen dichtbij.

Meer groen en een mooiere woonomgeving!

23 maanden geleden

Wij vinden de kwaliteit van de directe woonomgeving erg belangrijk voor de leefbaarheid in een dorp of straat.

Wonen Noordwest Friesland verstrekt subsidie aan Doarpsgreide Bitgum

23 maanden geleden

De vereniging van Doarpsbelang Bitgum is druk bezig met de ontwikkeling van een prachtige Doarpsgreide rondom de vijver tussen de Buorren en de Alddyk. Dit is een plek dat altijd al een centrale functie heeft vervuld in het dorpsleven. Het is een open, groene ruimte maar ook vrij kaal. Het dorp heeft gevraagd of deze prachtige plek in het dorp mooi ingericht kan worden. 

Een huurwoning met ingebouwd bed….

23 maanden geleden

We hebben een woningbestand met veel verschillende woningtypes.

Nieuwe woningen in Menaam en Dronryp

23 maanden geleden

Bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum is eind vorig jaar begonnen met de bouw van drie nieuwe woningen in Dronryp en drie in Menaam.

Verbouw Nij Bethanië verloopt voorspoedig

23 maanden geleden

De verbouwing van Nij Bethanië is in volle gang. Een groot deel van de oude bebouwing is gesloopt door Haarsma Sloopwerken.

Een woningbezit klaar voor de toekomst!

23 maanden geleden

Wonen NWF maakt een nieuw Strategisch Voorraadbeleidsplan

Zeer tevreden over Wonen NWF? Geef ons een 10! Ontevreden? Geef ons de kans er iets aan te doen!

23 maanden geleden

Wonen Noordwest Friesland biedt graag een goede dienstverlening. Daarom ontvangen sinds eind 2016 alle nieuwe huurders en alle vertrekkende huurders van ons een vragenlijst over de ervaren dienstverlening. Vul deze vooral in en geef Wonen WNF daarmee de kans onze dienstverlening verder te verbeteren!

Projectmatige aanpak 20 woningen in Berltsum en Bitgummole

24 maanden geleden

In 2016 zijn in Berltsum achttien woningen aan de Molestrjitte en in Bitgummole twee  woningen aan de Bitgumerdyk volledig gerenoveerd aan de buitenzijde van de woningen.

Deel deze pagina: