Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Verhuurderheffing zet streep door plannen corporatie!

26-09-2019 09:41:03

Wonen Noordwest Friesland moet de komende 10 jaar 26 miljoen euro aan het Rijk betalen in het kader van de zogenaamde ‘Verhuurderheffing’. 

Daardoor moet Wonen Noordwest Friesland haar plannen voor het verbeteren van woningen en voor herstructurering drastisch bijstellen.

Van deze 26 miljoen euro konden ongeveer 500 woningen duurzaam worden verbeterd, bijvoorbeeld van label D naar label A+. Ook konden 160 verouderde en energieslurpende woningen worden vervangen door gasloze en duurzame nieuwbouw woningen met label A+++.

Deze plannen verdwijnen nu helaas in de prullenbak. Dit tezamen met een flink deel van de ambities om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen, maar ook aan de betaalbare woonlasten voor onze huurders.

De 26 miljoen maakt deel uit van de ruim 20 miljard die de corporaties in Nederland moeten betalen. Geld dat verdwijnt uit de volkshuisvesting voor de (overbodige) vermindering van de staatsschuld.

Wonen Noordwest Friesland doet een dringend beroep op het Rijk, maar ook op de gemeenten en de provincie Fryslân om er alles aan te doen dat de Verhuurderheffing van tafel gaat.    

 

 

Deel deze pagina: