Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Brief over cv-ketels AGPO Ferroli

26-03-2019 15:41:22

Na onze berichtgeving over de cv-ketels van AGPO Ferroli blijkt een kleine groep huurders een schrijven te hebben ontvangen over het onderhoud aan de AGPO Ferroli ketels, terwijl men deze niet in huis heeft. 

Naar aanleiding van de berichtgeving van het consumentenprogramma Kassa over de cv-ketels van AGPO Ferroli hebben wij onderhoudspartij Feenstra gevraagd extra aandacht te besteden aan het uitvoeren van het onderhoud aan de ketels. Adressen waar het onderhoud niet tijdig is uitgevoerd, hebben van Wonen Noordwest Friesland een schrijven ontvangen of krijgen dit heel binnenkort met het dringende verzoek om een afspraak te maken met Feenstra.

Na controle van de lijst van huurders die wij hebben aangeschreven hierover, blijkt er een klein aantal huurders te zijn die geen AGPO Ferroli cv-ketel in huis hebben. Deze mensen hoeven niet te reageren op deze brief en ook geen actie te ondernemen richting Feenstra of Wonen Noordwest Friesland. 

Deel deze pagina: