Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

De historische Hitzumer boomgaard herleeft

19 maanden geleden

De fraaie nieuwe boomgaard is in mei officieel geopend door burgemeester van Zuijlen. De nieuwe naam, gekozen door de dorpsbewoners zelf, werd ook onthuld. “It Buorlân” is daarmee de officiële benaming.

Wonen Noordwest Friesland verstrekt subsidie voor doarpsgreide Bitgum

19 maanden geleden

De vereniging van Doarpsbelang Bitgum is druk bezig met de ontwikkeling van een prachtige doarpsgreide rondom de vijver tussen de Buorren en de Alddyk.

Nieuwe website online voor Losse Fearren

19 maanden geleden

Losse Fearren geeft mensen met leuke ideeën met € 300,- een extra zetje om in actie te komen. Dit aanbod geldt in dorpen waar Wonen Noordwest Friesland verhuurt.

 

exploitant Harnehal in Tzummarum stopt

20 maanden geleden

Vandaag, 1 juni stopt de exploitant van de Harnehal, mevrouw Alie Tolsma.

Gisteren stond in de Leeuwarder Courant dat de hal open blijft tot 1 juni 2018 met een kantinefunctie. Deze informatie klopt niet.

Offingaburg 'it moaiste fan Fryslân'?

21 maanden geleden

Offingaburg in Hallum van Wonen NWF is genomineerd in de verkiezing van ‘it moaiste fan Fryslan’. Naar welk project gaat uw stem?http://itmoaistefan.frl/

 

 

 

Heel veel Hart voor je Dorp!

21 maanden geleden

Betrokken bewoners en geanimeerde gesprekken tijdens de Hart voor je Dorp avond.

Bewonersavond in Sexbierum

21 maanden geleden

Dinsdagavond 9 mei heeft in Dorpshuis It Waed te Sexbierum de eerste bijeenkomst plaatsgevonden met de bewoners over de toekomst plannen van de van Haersoltestrjitte. Tijdens de bijeenkomst was ook Huurdersvereniging de Bewonersraad Friesland vertegenwoordigd.

Yn 'e Lijte nieuwe naam gemeenschapsruimte Nij Bethanië

21 maanden geleden

Feestelijke bekendmaking  yn 'e Lijte in centrum voor wonen, zorg en welzijn Nij Bethanië in Tzummarum.

WonenNWF gaat voor betaalbare huren

22 maanden geleden

Slechts geringe verhogingen en zelfs huurverlagingen bij jaarlijkse huuraanpassing

De laatste kaarten! Meld je nu aan voor de Hart voor je Dorp avond

22 maanden geleden

Voor iedereen in het werkgebied van WonenNWF die zich inzet voor de leefbaarheid van zijn/haar dorp organiseren we op 11 mei de Hart voor je Dorp avond. Een avond vol interessante sprekers en workshops. Geef je direct op via: www.wonennwf.nl/hartvoorjedorp

 

Deel deze pagina: