Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Kom Nederlands leren

22-10-2018 15:16:14

Er is een cursus Nederlands voor arbeidsmigranten die hier hun toekomst op willen bouwen. De cursus begint woensdagavond 9 januari. Het is in Oosterbierum.

Wellicht kent u onder dorps/wijkgenoten inwoners met een andere nationale achtergrond die geen of zeer beperkt Nederlands spreken.
Wij denken hierbij aan arbeidsmigranten uit landen als Polen, Tsjechië, Roemenië en Hongarije.
Voor hen kan een cursus Nederlands wellicht uitkomst bieden om beter contact te maken met hun buren en anderen in het dorp (of wijk) en bijvoorbeeld te begrijpen wat hun kind op school doet, hoe het met hun kind op school gaat.

In 2019 organiseren wij van januari tot en met december in dorpshuis it Mienskar in Oosterbierum een cursus Nederlandse taal.
Daarin gaat het eerst en vooral om Nederlands te leren spreken. Wij maken hiervoor gebruik van een ervaren NT2 docent van VluchtelingenWerk Nederland.

Ook arbeidsmigranten die in andere dorpen/wijken dan Oosterbierum hun toekomst willen opbouwen kunnen aan de cursus deelnemen. Daarom vragen wij u deze dorps/wijkbewoners te attenderen op onze taalcursus.
De cursus geven we op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Deelname aan de cursus kost € 200 (€ 5 per avond). Het lesmateriaal is in de prijs inbegrepen.

Mocht u vragen of belangstellenden voor de cursus vragen hebben, dan kunnen ze ons bereiken via:
-  0518 - 48 14 94 of 06 - 29 054 024.
Mailen kan ook via dorpsbelang@oosterbierum.info.
 

 

Deel deze pagina: