Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Klaar zijn voor de Krimp

13 maanden geleden

Woningmarktanalyse laat de ontwikkelingen in Noordoost Friesland zien

Onze nieuwbouw wordt steeds energiezuiniger!

16 maanden geleden

Nieuwe woningen moeten volgens de wet al heel goed geïsoleerd zijn, maar voor nieuwbouwwoningen in een aantal komende projecten wil Wonen Noordwest Friesland nog een stap verder gaan.

Vacature junior woonconsulent (16u p/w)

16 maanden geleden

Voor onze afdeling Verhuur zijn wij op zoek naar een Junior woonconsulent (16 uur per week).

Wonen Noordwest Friesland start bouw van 32 woningen in het centrum van Sint Annaparochie

16 maanden geleden

Unieke nieuwe woonbuurt met warme sfeer

Wonen Noordwest Friesland geeft € 75.000 aan MFC Berltsum

17 maanden geleden

Wonen Noordwest Friesland heeft op 6 juli j.l. hun maximale bijdrage van € 75.000 verstrekt voor de realisatie van het Multi Functioneel Centrum in Berltsum. Met het realiseren van het MFC wordt de leefbaarheid voor de toekomst in Berltsum gewaarborgd

De historische Hitzumer boomgaard herleeft

17 maanden geleden

De fraaie nieuwe boomgaard is in mei officieel geopend door burgemeester van Zuijlen. De nieuwe naam, gekozen door de dorpsbewoners zelf, werd ook onthuld. “It Buorlân” is daarmee de officiële benaming.

Wonen Noordwest Friesland verstrekt subsidie voor doarpsgreide Bitgum

17 maanden geleden

De vereniging van Doarpsbelang Bitgum is druk bezig met de ontwikkeling van een prachtige doarpsgreide rondom de vijver tussen de Buorren en de Alddyk.

Nieuwe website online voor Losse Fearren

17 maanden geleden

Losse Fearren geeft mensen met leuke ideeën met € 300,- een extra zetje om in actie te komen. Dit aanbod geldt in dorpen waar Wonen Noordwest Friesland verhuurt.

 

exploitant Harnehal in Tzummarum stopt

18 maanden geleden

Vandaag, 1 juni stopt de exploitant van de Harnehal, mevrouw Alie Tolsma.

Gisteren stond in de Leeuwarder Courant dat de hal open blijft tot 1 juni 2018 met een kantinefunctie. Deze informatie klopt niet.

Offingaburg 'it moaiste fan Fryslân'?

18 maanden geleden

Offingaburg in Hallum van Wonen NWF is genomineerd in de verkiezing van ‘it moaiste fan Fryslan’. Naar welk project gaat uw stem?http://itmoaistefan.frl/

 

 

 

Deel deze pagina: