Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

ZekerWonen Dag 15 november van 10.00 tot 12.00 uur

61 maanden geleden

Op zaterdag 15 november van 10.00 tot 12.00 uur a.s. organiseert Wonen Noordwest Friesland voor de derde keer samen met Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland, Jelsma Koelma Netwerk Notarissen en makelaardij Germeraad & Germeraad de ZekerWonen Dag. Deze dag voor woningzoekenden die twijfelen tussen huren of kopen wordt gehouden in het kantoor van Wonen Noordwest Friesland, de Wissel 17, Sint Annaparochie. De toegang is gratis.

Nieuwbouw en meer groen in Tzum

62 maanden geleden

Op 25 september is het nieuwbouwproject in Tzum en de start van de aanleg van een groenzone feestelijk gevierd. In de eerste fase zijn in dit dorp al een viertal nieuwe huurwoningen (bungalows) gebouwd met een volledig woonprogramma op de begane grond. De sleutels van deze woningen konden begin dit jaar aan de eerste huurders worden uitgereikt.

Wonen Noordwest Friesland maakt werk van zijn woningen

63 maanden geleden

In het kader van de uitvoering van het Strategisch Voorraad Beledisplan zijn renovatiewerkzaamheden verricht aan 37 woningen. Deze woningen staan in Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Sint Jacobiparochie, Minnertsga en Dronryp

Jeugd start bouw woningen Ried

65 maanden geleden

Maandag 30 juni gaven groep 1 en 2 van basisschool De Oanset het officiële startsein, het oplaten van gekleurde ballonnen, voor de bouw van woningen aan de Dr. Vitus Ringersstraat te Ried.

Feest voor nieuwe bewoners Bethaniƫ Ferwert

65 maanden geleden

De nieuwe invulling van pand De Haven is een fitnesscentrum!

66 maanden geleden

Na een intensief traject werd op vrijdag 13 juni bekend gemaakt dat Jacob Geertsma en Jakob Dijkstra de winnaars zijn. Zij mogen het (grotendeels) leegstaande pand De Haven in Tzummarum kopen van Wonen Noordwest Friesland voor een symbolische € 1,- k.k. om hier een fitnesscentrum te starten.

Beperkte huurverhoging van 2,5% voor de lagere inkomens per 1 juli

67 maanden geleden

Beperkte huurverhoging van 2,5% voor de lagere inkomens per 1 juli. Per 1 juli 2014 worden de huurprijzen van onze woningen weer verhoogd. Wij hebben besloten om voor de inkomens tot € 34.085 per jaar geen gebruik te maken van de maximale huurhoging van 4% die landelijk is toegestaan. Om d e kosten voor de huurders enigszins te beperken krijgen deze huurders een huurverhoging van € 2,5%.

8 nieuwe zelfstandige woonzorgappartementen in Offingaburg

67 maanden geleden

Grote verbouwing in een deel van Offingaburg de komende maanden.

Kantoor WNWF op Goede vrijdag en Paasmaandag gesloten.

68 maanden geleden

(Goede) vrijdag 18 april en (paas) maandag, 21 april kantoor WNWF gesloten.

Nieuwbouw van Harenshuus, Sint Annaparochie.

68 maanden geleden

Veel belangstelling tijdens Open Dag , Beuckelaer.

Deel deze pagina: