Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Sleuteluitreiking nieuwbouw Van Harenshuus in Sint Annaparochie

60 maanden geleden

Zestien woningen van Harenshuus in Sint Annaparochie opgeleverd.

Is uw woning koolmonoxidevrij?

60 maanden geleden

Wonen Noordwest Friesland doet er alles aan om uw woning tot een veilig onderkomen te maken. Soms hebben we uw medewerking hierbij nodig om dat te kunnen realiseren.

Veel bezoekers bij ZekerWonenDag 2014

60 maanden geleden

Goede opkomst tijdens inloopbijeenkomst bij de ZekerWonenDag met  vele en - diverse- vragen over huur en koop.

Start verhuur nieuwbouw woningen te Ried

61 maanden geleden

De verhuur voor de nieuwbouw woningen te Ried is gestart!

Sloop en nieuwbouwplannen in Minnertsga en Vrouwenparochie

61 maanden geleden

In Minnertsga en in Vrouwenparochie zijn twee projecten gestart voor vervangende nieuwbouw. De bewoners van een aantal woningen aan de Havenstrjitte en aan de P.B. Winsemiusstrjitte in Minnertsga en van de M. Becktstraat in Vrouwenparochie zijn geïnformeerd over plannen die bestaan om de huidige woningen te slopen. Deze woningen zijn verouderd en zowel qua indeling als bouwtechnisch vertonen ze mankementen. Op de grond die na de sloop vrijkomt gaat Wonen Noordwest Friesland nieuwe woningen terug bouwen. Het grootste gedeelte van deze nieuwbouw zal bestaan uit woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Deze woningen zullen dus mede geschikt zijn voor senioren.

Nieuwbouw aan de D. Janszstraat en de Kade in Sint Annaparochie

61 maanden geleden

In 2015 worden er door Wonen NWF twaalf woningen gebouwd aan de D.Janszstraat en de Kade in Sint Annaparochie. Op deze plek stonden 55 bejaardenwoningen die niet meer geschikt waren voor de verhuur; te klein en te weinig woonkwaliteit. Samen met de gemeente en de beide scholen is besloten om op deze plek de scholencampus te gaan bouwen. Naast de scholencampus was er nog ruimte voor een aantal huurwoningen, fraai gelegen tussen het water van De Kade en de nieuw te bouwen school. De woningen komen aan een korte straat of plein te liggen met daarom heen een groen gebied met een parkachtig uitstraling. De woningen zijn ontworpen door V&L Architecten uit Grou. Wij denken zo de (woon)kwaliteit dit gebied flink te verbeteren.

Vergrijzing, ontgroening en krimp

61 maanden geleden

De bevolking in Noordwest Friesland gaat de komende jaren krimpen in omvang, met minder jongeren, maar met meer ouderen. Daarbij stijgt het percentage 75+ ers met maar liefst 70% in de periode tot 2040. De vergrijzing zal het grootst zijn in Menameradiel en Ferwerderadiel. De politiek wil dat mensen, ook als ze zorg nodig hebben, steeds langer thuis blijven wonen. Wonen NWF heeft voor de komende jaren de gevolgen hiervan onderzocht op het gebied van Wonen en Zorg.
 

Dorpschouwen 2014

61 maanden geleden

Wanneer u afgelopen jaar ineens een club mensen met notitieblok en fototoestel door uw dorp zag lopen, zijn ze waarschijnlijk op dorpsschouw. Dit is een inspectie van het dorp door Dorpsbelang, Gemeente en Wonen Noordwest Friesland, waarbij vaak ook de wijkagent en medewerkers van welzijnsorganisaties meelopen. Dorpsschouwen gaan om het inventariseren van verbeterpunten op het gebied van de openbare ruimte, zoals wensen op het gebied van verfraaiing en herinrichting.

Bûtenút Foarút

61 maanden geleden

Geen bus in jouw dorp? Gestrand op het voetbalveld? Je beste vriend onbereikbaar?
Vervoer vinden op het platteland in Fryslân kan best lastig zijn.

Kunstzinnig talent gezocht

61 maanden geleden

In de hal van ons kantoor biedt Wonen Noordwest Friesland lokale kunstenaars de mogelijkheid te exposeren. Wij willen nu graag onbekend talent de kans geven om bij Wonen Noordwest Friesland te exposeren.
 

Deel deze pagina: