Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Wonen Noordwest Friesland maakt werk van zijn woningen

56 maanden geleden

In het kader van de uitvoering van het Strategisch Voorraad Beledisplan zijn renovatiewerkzaamheden verricht aan 37 woningen. Deze woningen staan in Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Sint Jacobiparochie, Minnertsga en Dronryp

Jeugd start bouw woningen Ried

58 maanden geleden

Maandag 30 juni gaven groep 1 en 2 van basisschool De Oanset het officiële startsein, het oplaten van gekleurde ballonnen, voor de bouw van woningen aan de Dr. Vitus Ringersstraat te Ried.

Feest voor nieuwe bewoners Bethaniƫ Ferwert

58 maanden geleden

De nieuwe invulling van pand De Haven is een fitnesscentrum!

59 maanden geleden

Na een intensief traject werd op vrijdag 13 juni bekend gemaakt dat Jacob Geertsma en Jakob Dijkstra de winnaars zijn. Zij mogen het (grotendeels) leegstaande pand De Haven in Tzummarum kopen van Wonen Noordwest Friesland voor een symbolische € 1,- k.k. om hier een fitnesscentrum te starten.

Beperkte huurverhoging van 2,5% voor de lagere inkomens per 1 juli

60 maanden geleden

Beperkte huurverhoging van 2,5% voor de lagere inkomens per 1 juli. Per 1 juli 2014 worden de huurprijzen van onze woningen weer verhoogd. Wij hebben besloten om voor de inkomens tot € 34.085 per jaar geen gebruik te maken van de maximale huurhoging van 4% die landelijk is toegestaan. Om d e kosten voor de huurders enigszins te beperken krijgen deze huurders een huurverhoging van € 2,5%.

8 nieuwe zelfstandige woonzorgappartementen in Offingaburg

60 maanden geleden

Grote verbouwing in een deel van Offingaburg de komende maanden.

Kantoor WNWF op Goede vrijdag en Paasmaandag gesloten.

61 maanden geleden

(Goede) vrijdag 18 april en (paas) maandag, 21 april kantoor WNWF gesloten.

Nieuwbouw van Harenshuus, Sint Annaparochie.

61 maanden geleden

Veel belangstelling tijdens Open Dag , Beuckelaer.

Vernieuwd zorgcentrum, nieuwe appartementen en beweegtuin voor ouderen in St. Annaparochie feestelijk geopend.

61 maanden geleden

Wijziging toewijzigingscriteria woningaanbod

61 maanden geleden

Woningzoekenden met een inkomen dat hoger ligt dan € 34.678,- komen bij Wonen Noordwest Friesland alleen nog in aanmerking voor woningen met een huurprijs hoger dan € 556,82.

Deel deze pagina: