Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Sloop en nieuwbouwplannen in Minnertsga en Vrouwenparochie

56 maanden geleden

In Minnertsga en in Vrouwenparochie zijn twee projecten gestart voor vervangende nieuwbouw. De bewoners van een aantal woningen aan de Havenstrjitte en aan de P.B. Winsemiusstrjitte in Minnertsga en van de M. Becktstraat in Vrouwenparochie zijn geïnformeerd over plannen die bestaan om de huidige woningen te slopen. Deze woningen zijn verouderd en zowel qua indeling als bouwtechnisch vertonen ze mankementen. Op de grond die na de sloop vrijkomt gaat Wonen Noordwest Friesland nieuwe woningen terug bouwen. Het grootste gedeelte van deze nieuwbouw zal bestaan uit woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Deze woningen zullen dus mede geschikt zijn voor senioren.

Nieuwbouw aan de D. Janszstraat en de Kade in Sint Annaparochie

56 maanden geleden

In 2015 worden er door Wonen NWF twaalf woningen gebouwd aan de D.Janszstraat en de Kade in Sint Annaparochie. Op deze plek stonden 55 bejaardenwoningen die niet meer geschikt waren voor de verhuur; te klein en te weinig woonkwaliteit. Samen met de gemeente en de beide scholen is besloten om op deze plek de scholencampus te gaan bouwen. Naast de scholencampus was er nog ruimte voor een aantal huurwoningen, fraai gelegen tussen het water van De Kade en de nieuw te bouwen school. De woningen komen aan een korte straat of plein te liggen met daarom heen een groen gebied met een parkachtig uitstraling. De woningen zijn ontworpen door V&L Architecten uit Grou. Wij denken zo de (woon)kwaliteit dit gebied flink te verbeteren.

Vergrijzing, ontgroening en krimp

56 maanden geleden

De bevolking in Noordwest Friesland gaat de komende jaren krimpen in omvang, met minder jongeren, maar met meer ouderen. Daarbij stijgt het percentage 75+ ers met maar liefst 70% in de periode tot 2040. De vergrijzing zal het grootst zijn in Menameradiel en Ferwerderadiel. De politiek wil dat mensen, ook als ze zorg nodig hebben, steeds langer thuis blijven wonen. Wonen NWF heeft voor de komende jaren de gevolgen hiervan onderzocht op het gebied van Wonen en Zorg.
 

Dorpschouwen 2014

56 maanden geleden

Wanneer u afgelopen jaar ineens een club mensen met notitieblok en fototoestel door uw dorp zag lopen, zijn ze waarschijnlijk op dorpsschouw. Dit is een inspectie van het dorp door Dorpsbelang, Gemeente en Wonen Noordwest Friesland, waarbij vaak ook de wijkagent en medewerkers van welzijnsorganisaties meelopen. Dorpsschouwen gaan om het inventariseren van verbeterpunten op het gebied van de openbare ruimte, zoals wensen op het gebied van verfraaiing en herinrichting.

Bûtenút Foarút

56 maanden geleden

Geen bus in jouw dorp? Gestrand op het voetbalveld? Je beste vriend onbereikbaar?
Vervoer vinden op het platteland in Fryslân kan best lastig zijn.

Kunstzinnig talent gezocht

56 maanden geleden

In de hal van ons kantoor biedt Wonen Noordwest Friesland lokale kunstenaars de mogelijkheid te exposeren. Wij willen nu graag onbekend talent de kans geven om bij Wonen Noordwest Friesland te exposeren.
 

ZekerWonen Dag 15 november van 10.00 tot 12.00 uur

57 maanden geleden

Op zaterdag 15 november van 10.00 tot 12.00 uur a.s. organiseert Wonen Noordwest Friesland voor de derde keer samen met Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland, Jelsma Koelma Netwerk Notarissen en makelaardij Germeraad & Germeraad de ZekerWonen Dag. Deze dag voor woningzoekenden die twijfelen tussen huren of kopen wordt gehouden in het kantoor van Wonen Noordwest Friesland, de Wissel 17, Sint Annaparochie. De toegang is gratis.

Nieuwbouw en meer groen in Tzum

57 maanden geleden

Op 25 september is het nieuwbouwproject in Tzum en de start van de aanleg van een groenzone feestelijk gevierd. In de eerste fase zijn in dit dorp al een viertal nieuwe huurwoningen (bungalows) gebouwd met een volledig woonprogramma op de begane grond. De sleutels van deze woningen konden begin dit jaar aan de eerste huurders worden uitgereikt.

Wonen Noordwest Friesland maakt werk van zijn woningen

58 maanden geleden

In het kader van de uitvoering van het Strategisch Voorraad Beledisplan zijn renovatiewerkzaamheden verricht aan 37 woningen. Deze woningen staan in Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Sint Jacobiparochie, Minnertsga en Dronryp

Jeugd start bouw woningen Ried

60 maanden geleden

Maandag 30 juni gaven groep 1 en 2 van basisschool De Oanset het officiële startsein, het oplaten van gekleurde ballonnen, voor de bouw van woningen aan de Dr. Vitus Ringersstraat te Ried.

Deel deze pagina: