Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Inspectie van woningen met tablet in de hand

55 maanden geleden

De opzichters van Wonen Noordwest Friesland sinds kort een tablet mee bij hun werk. Het inspecteren van woningen bij mutatie gaat dan digitaal. Hetzelfde geldt voor inspecties bij onderhoudsverzoeken. De tablet wordt ingezet om efficienter te werken. Gegevens staan zo gelijk in de computer. Papieren bonnen overtypen is niet meer nodig. Bovendien kan je gemakkelijk foto’s bijvoegen.

Open Huis Offingaburg in Hallum

56 maanden geleden

Vrijdag  10 april  Open Huis van  15.00 uur tot 17.00 uur.

1ste paal Dirk Janszstraat en Kade in Sint Annaparochie

56 maanden geleden

Dorpsbelangen positief over hun invloed op het beleid van Wonen Noordwest Friesland

56 maanden geleden

In het najaar van 2014 is er onderzoek gedaan naar de invloed van Verenigingen van Dorpsbelangen op het beleid van Wonen Noordwest Friesland,uitgevoerd door Jarno Haan, student Toegepaste Aardrijkskunde aan Hogeschool van Hall Larenstein.

Project Romte foar Blije afgerond.

56 maanden geleden

Met het plantten van 50 bomen en 3000 bloembollen is het project 'Romte foar Blije' in november 2014 afgesloten. Vele vrijwilligers hebben aan het project meegewerkt. Wonen Noordwest Friesland heeft uit ons leefbaarheidsbudget een bijdrage van € 7300,- verleend aan dit omvangrijke project (dit bedrag is 10% van de totale investering).
 

Doarpshiem Offingaburg Hallum al gereed in mei!

56 maanden geleden

In Offingaburg in Hallum wordt druk gewerkt aan de verbouw van een deel van het wooncomplex tot acht zorgappartementen met een gemeenschappelijk ruimte. De appartementen in het ‘Doarpshiem’ zijn bedoeld voor mensen die 24 uurs zorg nodig hebben. De woningen zijn in mei gereed voor bewoning.
 

Ben jij hét gezicht van onze nieuwe campagne?

56 maanden geleden

Voor een nieuwe communicatiecampagne zijn wij op zoek naar drie enthousiaste modellen: een jongeman van rond de 18 jaar en een man en vrouw beide eind 40. Hoeft geen stel te zijn, mag wel. Vind je het leuk om voor een fotoshoot model te staan? Heb jij goede looks? En ben je 30 maart beschikbaar? Geef je dan voor 24 maart op.
 

Sloop Nij Bethanie Tzummarum

56 maanden geleden

Na een lange voorbereidingstijd is eind 2014 gestart met de daadwerkelijke sloop van 19 woningen en een groot deel van het zorgcomplex Nij Bethanië in Tzummarum.

Sloop / nieuwbouw in Menaam

57 maanden geleden

Vijf woningen aan de Sibrandus Leostrjitte en één aan de Jouke Bakkerstrjitte in Menaam zullen worden gesloopt.

Hûskes mei ferhaal

57 maanden geleden

Bij de entree van het kantoor van Wonen Noordwest Friesland staat op de sokkel een nieuw kunstwerk; Hûskes mei ferhaal van Wiep de Wit.
 

Deel deze pagina: