Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Inspectie van woningen met tablet in de hand

50 maanden geleden

De opzichters van Wonen Noordwest Friesland nemen binnenkort een tablet mee bij hun werk. Het inspecteren van woningen bij mutatie gaat dan digitaal. Hetzelfde geldt voor inspecties bij onderhoudsverzoeken. De tablet wordt ingezet om efficienter te werken. Gegevens staan zo gelijk in de computer. Papieren bonnen overtypen is niet meer nodig. Bovendien kan je gemakkelijk foto’s bijvoegen.

Samen werken aan prettig en betaalbaar wonen

50 maanden geleden

Op maandag 2 maart hebben wethouder J. Bekkema van de gemeente Franekeradeel, de heer R. Swart, directeur van Accolade en de heer R. Hagenaars, directeur van Wonen Noordwest Friesland hun handtekening gezet onder het Lokaal Akkoord 2015 - 2018.

Nieuwbouw/verbouw dorpshuis Hitzum gegund

52 maanden geleden

Na jaren van vergaderen, ontwerpen, tekenen, subsidies aanvragen, bestek maken, rekenen en slopen gaat de Nieuwbouw/verbouw van het dorpshuis in Hitzum nu echt los. Het plan bestaat uit een interne verbouwing van het huidige dorpshuis met een uitbreiding in de vorm van een kaatskantine/jeugdhonk met toilet - en kleedaccommodatie.
 

Verbouw & nieuwbouw dorpshuizen Sexbierum/ Pietersbierum en Ried

52 maanden geleden

Zowel in Sexbierum/Pietersbierum als in Ried wordt al geruime tijd gesproken over de mogelijkheden voor een nieuw MFC of een grootschalige verbouwing bij het bestaande dorpshuis.
 

We hebben de wil om te delen en te leren

52 maanden geleden

Tien Friese woningcorporaties deden mee aan de benchmark van brancheorganisatie Aedes. Deze benchmark richtte zich op het meten en vergelijken van bedrijfslasten van woningcorporaties. Ook gaven huurders een rapportcijfer over de dienstverlening van hun corporatie. In de resultaten scoren de Friese corporaties redelijk tot goed. Zij voelen zich uitgedaagd om extra stappen te maken.

WonenNWF en VNL architecten winnen architectuurprijs

53 maanden geleden

Woningen aan de A. Agnesstraat in St. Annaparochie favoriet van het publiek

Geen fitnesscentrum in gebouw de Haven in Tzummarum.

53 maanden geleden

Kandidaten krijgen bedrijfsplan financieel niet rond.

Startgeld voor lokale energie initiatieven

53 maanden geleden

Steeds vaker werken Friezen lokaal samen om groene energie op te wekken of energie te besparen. Deze vrijwilligers organiseren zich vaak in een coöperatie. Daarnaast is er budget nodig voor bijvoorbeeld een website of promotie.

Sleuteluitreiking nieuwbouw Van Harenshuus in Sint Annaparochie

53 maanden geleden

Zestien woningen van Harenshuus in Sint Annaparochie opgeleverd.

Is uw woning koolmonoxidevrij?

53 maanden geleden

Wonen Noordwest Friesland doet er alles aan om uw woning tot een veilig onderkomen te maken. Soms hebben we uw medewerking hierbij nodig om dat te kunnen realiseren.

Deel deze pagina: