Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Nieuwbouw vier woningen in Ried afgerond

53 maanden geleden

Bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum heeft voor Wonen Noordwest Friesland  vier fraaie woningen gebouwd aan de ds. Vitus Ringersstrjitte in Ried. 

Wat te doen bij overlast?

53 maanden geleden

Wonen Noordwest Friesland zet zich in voor tevreden huurders. Huurders die zich vertrouwd en veilig voelen in hun woning en kunnen genieten van de leefomgeving. Helaas komt er ook overlast voor. Bijvoorbeeld geluidsoverlast. Hoe kunt u dan te werk gaan? Communiceren is het sleutelwoord. Ga het gesprek aan met uw buren. Luister naar elkaar en probeer een oplossing te vinden.  Maak samen afspraken. Zie de zeven tips!

Jubileum opening nieuwe multi funcitionele clubgebouw IJsbaan Berltsum

53 maanden geleden

Vrijdagmiddag 19 juni 2015 wapperen de vlaggen op de ijsbaan te Berltsum. Het is een feestelijke dag; we vieren het 150 jarig jubileum en de opening van het multifunctioneel clubgebouw en recreatieterrein.

Nieuwe ondernemers in pand “voormalige Hema”in Sint Annaparochie.

54 maanden geleden

Afgelopen vrijdag heeft wethouder mevrouw Boukje Tol het officiële startsein gegeven voor twee nieuwe ondernemingen in het voormalige pand van de HEMA aan de Warmoesstraat. De twee ondernemers zijn actief in de kidsfashion en de verkoop van Halalproducten.

1ste paal 12 woningen Tzummarum

54 maanden geleden

Start bouw 12 woningen Tzummarum

Leefbaarheid in het Bildt blijft bovengemiddeld goed

54 maanden geleden

het veiligheidsgevoel en de waardering van speelvoorzieningen steeg;de waardering van het Openbaar Vervoer daalde.

Wonen Noordwest Friesland geeft forse leefbaarheidbijdrage voor een MFA in Dronrijp

54 maanden geleden

Wonen Noordwest Friesland heeft op 21 mei jl. een bijdrage van 27.200 euro aan dorpsbelang Dronrijp gegeven voor de ontwikkeling van een Multifunctionele Accommodatie (MFA).  Dorpsbelang Dronrijp wil dit MFA ontwikkelen in d’ Ald Skoalle aan de Hobbemasingel. Een MFA is een mooie ontmoetingsplek en draagt bij aan de sociale cohesie in het dorp, waardoor Wonen Noordwest Friesland hier graag een steentje aan bijdraagt.

Het project Romte foar Blije is vrijdag opgeleverd.

54 maanden geleden

Op het Wâtse Cuperusplein in het centrum van het dorp schroefde Nicole de Bruijn van Wonen Noordwest Friesland onder toeziend oog van wethouder Jaap Hijma de laatste schroef in een herinneringsplaatje op een meerpaal op het plein.

Hart voor je Dorp beleeft lustrum

54 maanden geleden

Voor de vijfde keer organiseren Wonen Noordwest Friesland en Doarpswurk op  21 mei aanstaande een Hart voor je Dorp avond. Dit is een speciale bijeenkomst voor bestuursleden van dorpsbelangen en dorpshuizen in Noordwest Friesland. 

Gewijzigde openingstijden rond de feestdagen.

55 maanden geleden

Kantoor Wonen Noordwest Friesland op verschillende dagen gesloten.

Deel deze pagina: