Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Samen werken aan prettig en betaalbaar wonen

48 maanden geleden

Op maandag 2 maart hebben wethouder J. Bekkema van de gemeente Franekeradeel, de heer R. Swart, directeur van Accolade en de heer R. Hagenaars, directeur van Wonen Noordwest Friesland hun handtekening gezet onder het Lokaal Akkoord 2015 - 2018.

Nieuwbouw/verbouw dorpshuis Hitzum gegund

50 maanden geleden

Na jaren van vergaderen, ontwerpen, tekenen, subsidies aanvragen, bestek maken, rekenen en slopen gaat de Nieuwbouw/verbouw van het dorpshuis in Hitzum nu echt los. Het plan bestaat uit een interne verbouwing van het huidige dorpshuis met een uitbreiding in de vorm van een kaatskantine/jeugdhonk met toilet - en kleedaccommodatie.
 

Verbouw & nieuwbouw dorpshuizen Sexbierum/ Pietersbierum en Ried

50 maanden geleden

Zowel in Sexbierum/Pietersbierum als in Ried wordt al geruime tijd gesproken over de mogelijkheden voor een nieuw MFC of een grootschalige verbouwing bij het bestaande dorpshuis.
 

We hebben de wil om te delen en te leren

50 maanden geleden

Tien Friese woningcorporaties deden mee aan de benchmark van brancheorganisatie Aedes. Deze benchmark richtte zich op het meten en vergelijken van bedrijfslasten van woningcorporaties. Ook gaven huurders een rapportcijfer over de dienstverlening van hun corporatie. In de resultaten scoren de Friese corporaties redelijk tot goed. Zij voelen zich uitgedaagd om extra stappen te maken.

WonenNWF en VNL architecten winnen architectuurprijs

51 maanden geleden

Woningen aan de A. Agnesstraat in St. Annaparochie favoriet van het publiek

Geen fitnesscentrum in gebouw de Haven in Tzummarum.

51 maanden geleden

Kandidaten krijgen bedrijfsplan financieel niet rond.

Startgeld voor lokale energie initiatieven

51 maanden geleden

Steeds vaker werken Friezen lokaal samen om groene energie op te wekken of energie te besparen. Deze vrijwilligers organiseren zich vaak in een coöperatie. Daarnaast is er budget nodig voor bijvoorbeeld een website of promotie.

Sleuteluitreiking nieuwbouw Van Harenshuus in Sint Annaparochie

51 maanden geleden

Zestien woningen van Harenshuus in Sint Annaparochie opgeleverd.

Is uw woning koolmonoxidevrij?

51 maanden geleden

Wonen Noordwest Friesland doet er alles aan om uw woning tot een veilig onderkomen te maken. Soms hebben we uw medewerking hierbij nodig om dat te kunnen realiseren.

Veel bezoekers bij ZekerWonenDag 2014

51 maanden geleden

Goede opkomst tijdens inloopbijeenkomst bij de ZekerWonenDag met  vele en - diverse- vragen over huur en koop.

Deel deze pagina: