Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

1ste paal 12 woningen Tzummarum

49 maanden geleden

Start bouw 12 woningen Tzummarum

Leefbaarheid in het Bildt blijft bovengemiddeld goed

49 maanden geleden

het veiligheidsgevoel en de waardering van speelvoorzieningen steeg;de waardering van het Openbaar Vervoer daalde.

Wonen Noordwest Friesland geeft forse leefbaarheidbijdrage voor een MFA in Dronrijp

49 maanden geleden

Wonen Noordwest Friesland heeft op 21 mei jl. een bijdrage van 27.200 euro aan dorpsbelang Dronrijp gegeven voor de ontwikkeling van een Multifunctionele Accommodatie (MFA).  Dorpsbelang Dronrijp wil dit MFA ontwikkelen in d’ Ald Skoalle aan de Hobbemasingel. Een MFA is een mooie ontmoetingsplek en draagt bij aan de sociale cohesie in het dorp, waardoor Wonen Noordwest Friesland hier graag een steentje aan bijdraagt.

Het project Romte foar Blije is vrijdag opgeleverd.

49 maanden geleden

Op het Wâtse Cuperusplein in het centrum van het dorp schroefde Nicole de Bruijn van Wonen Noordwest Friesland onder toeziend oog van wethouder Jaap Hijma de laatste schroef in een herinneringsplaatje op een meerpaal op het plein.

Hart voor je Dorp beleeft lustrum

49 maanden geleden

Voor de vijfde keer organiseren Wonen Noordwest Friesland en Doarpswurk op  21 mei aanstaande een Hart voor je Dorp avond. Dit is een speciale bijeenkomst voor bestuursleden van dorpsbelangen en dorpshuizen in Noordwest Friesland. 

Gewijzigde openingstijden rond de feestdagen.

50 maanden geleden

Kantoor Wonen Noordwest Friesland op verschillende dagen gesloten.

Inspectie van woningen met tablet in de hand

51 maanden geleden

De opzichters van Wonen Noordwest Friesland sinds kort een tablet mee bij hun werk. Het inspecteren van woningen bij mutatie gaat dan digitaal. Hetzelfde geldt voor inspecties bij onderhoudsverzoeken. De tablet wordt ingezet om efficienter te werken. Gegevens staan zo gelijk in de computer. Papieren bonnen overtypen is niet meer nodig. Bovendien kan je gemakkelijk foto’s bijvoegen.

Open Huis Offingaburg in Hallum

51 maanden geleden

Vrijdag  10 april  Open Huis van  15.00 uur tot 17.00 uur.

1ste paal Dirk Janszstraat en Kade in Sint Annaparochie

51 maanden geleden

Dorpsbelangen positief over hun invloed op het beleid van Wonen Noordwest Friesland

51 maanden geleden

In het najaar van 2014 is er onderzoek gedaan naar de invloed van Verenigingen van Dorpsbelangen op het beleid van Wonen Noordwest Friesland,uitgevoerd door Jarno Haan, student Toegepaste Aardrijkskunde aan Hogeschool van Hall Larenstein.

Deel deze pagina: