Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Woningen D. Janszstraat en de Kade bijna klaar

49 maanden geleden

De woningen aan de Kade en de Dirk Janszstraat in Sint Annaparochie zijn bijna klaar voor verhuur.

 

Filmpje over de nieuwe Woningwet

50 maanden geleden

Zie en hoor in slechts anderhalve minuut de hoofdpunten uit de niewe Woningwet.

Opening Kloostertuin in Oosterbierum

50 maanden geleden

Zaterdag 26 september Kloostertuin in Oosterbierum muzikaal geopend.

Gezellige High Tea middag in Tzummarum

50 maanden geleden

Vrijdagmiddag 25 september druk bezochtte bijeenkomst met High Tea in Atrium bij aanleunwoningen.

Wat betekent de Woningwet in de praktijk?

50 maanden geleden

Wat zijn de gevolgen van de Woningwet in de praktijk? In een animatievideo van anderhalve minuut wordt zichtbaar gemaakt dat er een aantal zaken wijzigen. Tegelijkertijd blijven woningcorporaties in grote lijnen doen wat ze altijd al deden; zorgen voor goede betaalbare huurwoningen voor mensen met lage inkomens.

Dorpshuis en dorpsplein Ingelum feestelijk geopend

50 maanden geleden

Op zaterdag 26 september 2015 werd het Dorpshuis en het Dorpsplein in Ingelum officieel geopend. 

Wonen Noordwest Friesland bouwt woningen in Dongjum

50 maanden geleden

Donderdag 24 september geven Wethouder Bekkema van de Gemeente Franekeradeel, Jeannette Slagter van Dorpsbelang Dongjum/Boer en Rein Hagenaars van Wonen Noordwest Friesland het officiële startsein voor het bouwen van 8 nieuwe huurwoningen.

Koffiedrinken in Atrium, Tzummarum

51 maanden geleden

Op dinsdagochtend kwamen ruim 20 bewoners van de aanleunwoningen van Wonen Noordwest Friesland en een aantal vrijwilligers bijeen in het atrium van het voormalige zorgcentrum Nij Bethanië in Tzummarum. Hier werd door vrijwilligers koffie geschonken aan de bewoners. De koffie werd gefaciliteerd door de nieuwe zorpartij, Zorgcentrum het Bildt. Aanleiding was dat er een aantal vrijwilligers na de sluiting van het zorgcentrum nog wel iets wilde betekenen voor de bewoners van Wonen Noordwest Friesland die tot 1 september jl. samen woonden met de bewoners van het zorgcentrum. Wonen Noordwest  Friesland is erg ingenomen  met het initiatief van de vrijwilligers.

Nieuwe woningaanbod in vervolg online op maandag!

51 maanden geleden

Sinds jaar en dag bent u van ons gewend dat elke woensdag om 12 uur het nieuwe woningaanbod beschikbaar komt. Dit wordt gewijzigd. 

ZekerWonen dag 12 september 2015

51 maanden geleden

Op zaterdag 12 september van 10.00 tot 12.00 uur a.s. organiseert Wonen Noordwest Friesland voor de vierde keer samen met Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland, Jelsma Koelma Netwerk Notarissen en makelaardij Germeraad & Germeraad de ZekerWonen Dag. Deze wooninformatiedag - voor woningzoekenden die twijfelen tussen huren of kopen - wordt gehouden in de vestiging van Wonen Noordwest Friesland, de Wissel 17, Sint Annaparochie. De toegang is gratis.
 

Deel deze pagina: