Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Wat betekent de Woningwet in de praktijk?

45 maanden geleden

Wat zijn de gevolgen van de Woningwet in de praktijk? In een animatievideo van anderhalve minuut wordt zichtbaar gemaakt dat er een aantal zaken wijzigen. Tegelijkertijd blijven woningcorporaties in grote lijnen doen wat ze altijd al deden; zorgen voor goede betaalbare huurwoningen voor mensen met lage inkomens.

Dorpshuis en dorpsplein Ingelum feestelijk geopend

45 maanden geleden

Op zaterdag 26 september 2015 werd het Dorpshuis en het Dorpsplein in Ingelum officieel geopend. 

Wonen Noordwest Friesland bouwt woningen in Dongjum

45 maanden geleden

Donderdag 24 september geven Wethouder Bekkema van de Gemeente Franekeradeel, Jeannette Slagter van Dorpsbelang Dongjum/Boer en Rein Hagenaars van Wonen Noordwest Friesland het officiële startsein voor het bouwen van 8 nieuwe huurwoningen.

Koffiedrinken in Atrium, Tzummarum

46 maanden geleden

Op dinsdagochtend kwamen ruim 20 bewoners van de aanleunwoningen van Wonen Noordwest Friesland en een aantal vrijwilligers bijeen in het atrium van het voormalige zorgcentrum Nij Bethanië in Tzummarum. Hier werd door vrijwilligers koffie geschonken aan de bewoners. De koffie werd gefaciliteerd door de nieuwe zorpartij, Zorgcentrum het Bildt. Aanleiding was dat er een aantal vrijwilligers na de sluiting van het zorgcentrum nog wel iets wilde betekenen voor de bewoners van Wonen Noordwest Friesland die tot 1 september jl. samen woonden met de bewoners van het zorgcentrum. Wonen Noordwest  Friesland is erg ingenomen  met het initiatief van de vrijwilligers.

Nieuwe woningaanbod in vervolg online op maandag!

46 maanden geleden

Sinds jaar en dag bent u van ons gewend dat elke woensdag om 12 uur het nieuwe woningaanbod beschikbaar komt. Dit wordt gewijzigd. 

ZekerWonen dag 12 september 2015

46 maanden geleden

Op zaterdag 12 september van 10.00 tot 12.00 uur a.s. organiseert Wonen Noordwest Friesland voor de vierde keer samen met Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland, Jelsma Koelma Netwerk Notarissen en makelaardij Germeraad & Germeraad de ZekerWonen Dag. Deze wooninformatiedag - voor woningzoekenden die twijfelen tussen huren of kopen - wordt gehouden in de vestiging van Wonen Noordwest Friesland, de Wissel 17, Sint Annaparochie. De toegang is gratis.
 

Wonen Noordwest Friesland vindt nieuwe aanbieder van zorg voor Nij Bethaniƫ in Tzummarum

47 maanden geleden

Zorgcentrum het Bildt gaat de komende weken een zorgsteunpunt in Nij Bethanië in Tzummarum inrichten. Hierdoor is op korte termijn geregeld dat huurders van Wonen Noordwest Friesland in dit complex die hulp nodig hebben dit ook kunnen krijgen.

Nieuwe woningen in Dongjum

47 maanden geleden

Al geruime tijd wordt er gewerkt aan de kern van Dongjum. Wonen Noordwest Friesland heeft 15 woningen gesloopt en daarmee is ruimte ontstaan  om de Martin Anemastraat te verbinden met de Noorderstraat. Hiervoor is de Noorderstraat omgelegd. De gemeente Franekeradeel heeft door deze aanpassing  de kern van Dongjum een andere aanblik gegeven.

Modellen oproep voor campagne Wonen NWF leidt tot veel reacties

47 maanden geleden

Voor het ontwerp van de nieuwe advertentiecampagne hebben we via Facebook een oproep gedaan aan mensen in Noordwest Friesland die model wilden staan. We waren op zoek naar ‘echte’ mensen uit de directe omgeving die bekend zijn met de woningcorporatie. De aanmeldingen stroomden al snel en in grote aantallen binnen. 

Hoe tevreden bent u over onze dienstverlening?

47 maanden geleden

Wonen Noordwest Friesland biedt u graag een goede dienstverlening. We willen dan ook graag weten of u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom doen wij mee aan een landelijk onderzoek naar de tevredenheid van huurders. Uw mening is hierbij belangrijk!

Deel deze pagina: