Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Huurderstevredenheid hoog & bedrijfskosten laag bij WonenNWF.

43 maanden geleden

Uit een vergelijking van woningcorporaties, blijkt dat de Huurderstevredenheid bij Wonen Noordwest Friesland met een 7,6 wordt gewaardeerd. Dit is boven het gemiddelde van 7,4.

Ook zijn de bedrijfskosten van WonenNWF heel erg laag vergeleken met andere corporaties. ( slechts € 488,- bij WonenNWF en € 925,- gemiddeld)

 

Nieuw toewijzingsbeleid

43 maanden geleden

Per 1 januari 2016 verandert de wet. Hebt u een inkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u vanaf 1 januari 2016 alleen in aanmerking voor woningen met een huur tot € 577, - (bij 1 of 2 personen) of € 618, - (bij 3 of meer personen).

Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen gezocht.

44 maanden geleden

In de Raad van Commissarissen ontstaat een vacature als gevolg van het rooster van aftreden en het daarmee samenhangend vertrek van de voorzitter.  

Animatiefilm over het verhuurproces

44 maanden geleden

Wij vinden het belangrijk dat onze woningzoekenden op de juiste manier worden geinformeerd. Om dit te bereiken hebben we een animatiefilm ontwikkeld waarin een uitleg wordt gegeven over het aanbiedingsproces van ons woningaanbod.

 

Subsidieregeling dorpshuizen weer open

44 maanden geleden

Van de subsidieregeling voor bouw, verbouw en verduurzaming van dorpshuizen kan per 1 januari 2016 weer gebruik worden gemaakt.

Inloopmiddag nieuwbouw Dongjum.

44 maanden geleden
Op donderdag 5 november tussen 16.00 uur en 18.00 uur organiseert Wonen Noordwest Friesland een inloopmiddag voor belangstellenden voor de nieuwbouw in Dongjum. De locatie voor de bijeenkomst is dorpshuis de Boppeslach.

Woningen D. Janszstraat en de Kade bijna klaar

45 maanden geleden

De woningen aan de Kade en de Dirk Janszstraat in Sint Annaparochie zijn bijna klaar voor verhuur.

 

Filmpje over de nieuwe Woningwet

45 maanden geleden

Zie en hoor in slechts anderhalve minuut de hoofdpunten uit de niewe Woningwet.

Opening Kloostertuin in Oosterbierum

45 maanden geleden

Zaterdag 26 september Kloostertuin in Oosterbierum muzikaal geopend.

Gezellige High Tea middag in Tzummarum

45 maanden geleden

Vrijdagmiddag 25 september druk bezochtte bijeenkomst met High Tea in Atrium bij aanleunwoningen.

Deel deze pagina: