Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Subsidieregeling dorpshuizen weer open

37 maanden geleden

Van de subsidieregeling voor bouw, verbouw en verduurzaming van dorpshuizen kan per 1 januari 2016 weer gebruik worden gemaakt.

Inloopmiddag nieuwbouw Dongjum.

37 maanden geleden
Op donderdag 5 november tussen 16.00 uur en 18.00 uur organiseert Wonen Noordwest Friesland een inloopmiddag voor belangstellenden voor de nieuwbouw in Dongjum. De locatie voor de bijeenkomst is dorpshuis de Boppeslach.

Woningen D. Janszstraat en de Kade bijna klaar

38 maanden geleden

De woningen aan de Kade en de Dirk Janszstraat in Sint Annaparochie zijn bijna klaar voor verhuur.

 

Filmpje over de nieuwe Woningwet

38 maanden geleden

Zie en hoor in slechts anderhalve minuut de hoofdpunten uit de niewe Woningwet.

Opening Kloostertuin in Oosterbierum

39 maanden geleden

Zaterdag 26 september Kloostertuin in Oosterbierum muzikaal geopend.

Gezellige High Tea middag in Tzummarum

39 maanden geleden

Vrijdagmiddag 25 september druk bezochtte bijeenkomst met High Tea in Atrium bij aanleunwoningen.

Wat betekent de Woningwet in de praktijk?

39 maanden geleden

Wat zijn de gevolgen van de Woningwet in de praktijk? In een animatievideo van anderhalve minuut wordt zichtbaar gemaakt dat er een aantal zaken wijzigen. Tegelijkertijd blijven woningcorporaties in grote lijnen doen wat ze altijd al deden; zorgen voor goede betaalbare huurwoningen voor mensen met lage inkomens.

Dorpshuis en dorpsplein Ingelum feestelijk geopend

39 maanden geleden

Op zaterdag 26 september 2015 werd het Dorpshuis en het Dorpsplein in Ingelum officieel geopend. 

Wonen Noordwest Friesland bouwt woningen in Dongjum

39 maanden geleden

Donderdag 24 september geven Wethouder Bekkema van de Gemeente Franekeradeel, Jeannette Slagter van Dorpsbelang Dongjum/Boer en Rein Hagenaars van Wonen Noordwest Friesland het officiële startsein voor het bouwen van 8 nieuwe huurwoningen.

Koffiedrinken in Atrium, Tzummarum

39 maanden geleden

Op dinsdagochtend kwamen ruim 20 bewoners van de aanleunwoningen van Wonen Noordwest Friesland en een aantal vrijwilligers bijeen in het atrium van het voormalige zorgcentrum Nij Bethanië in Tzummarum. Hier werd door vrijwilligers koffie geschonken aan de bewoners. De koffie werd gefaciliteerd door de nieuwe zorpartij, Zorgcentrum het Bildt. Aanleiding was dat er een aantal vrijwilligers na de sluiting van het zorgcentrum nog wel iets wilde betekenen voor de bewoners van Wonen Noordwest Friesland die tot 1 september jl. samen woonden met de bewoners van het zorgcentrum. Wonen Noordwest  Friesland is erg ingenomen  met het initiatief van de vrijwilligers.

Deel deze pagina: