Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Bestedingsruimte woningcorporaties; niet zo simpel als het lijkt

36 maanden geleden

Afgelopen week deed minister Blok het voorkomen alsof woningcorporaties miljoenen euro’s op de plank hebben liggen om woningen te bouwen. Dat is echter niet het geval. Het vermogen van woningcorporaties zit vast in de huizen, in stenen.

Folder met hoofdpunten ondernemingsplan gereed

36 maanden geleden

Ticht by hûs, zo heet het nieuwe ondernemingsplan van Wonen Noordwest Friesland. We zetten ons bevlogen in voor onze huurders, onze woningen en de directe woonomgeving.

Koninklijk paar enthousiast onthaald bij Nij Bethaniƫ in Tzummarum

36 maanden geleden

Maandag 13 juni bracht het koninklijk paar een streekbezoek aan Noordwest Friesland.  Wonen Noordwest Friesland, Zorgcentrum het Bildt, bewoners en belangstellenden heten hen hartelijk welkom bij zorgcentrum Nij Bethanië in Tzummarum.

Digitale post? Winnaar van de maand gratis huren bekend.

37 maanden geleden

Veel huurders van Wonen Noordwest Friesland willen de post in vervolg digitaal ontvangen. Na een inventarisatie onder onze huurders wil maar liefst 40% de post digitaal ontvangen.

Jaarverslag WonenNWF over 2015 gereed

37 maanden geleden

Een korte nieuwsbrief met de hoofdpunten of het gehele jaarverslag. Beiden zijn vanaf nu beschikbaar.

Nieuwe kinderspeelplaats in St. Annaparochie geopend

37 maanden geleden

Met een leefbaarheidsbijdrage van Wonen Noordwest Friesland is een mooie nieuwe kinderspeelplaats gerealiseerd in St. Annaparochie

Informatie en inspiratie bij bijeenkomst over leefbaarheid

37 maanden geleden

Ja, Wonen Noordwest Friesland gaat door met investeren in leefbaarheid ondanks de nieuwe Woningwet. Er is en blijft subsidie beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid in de dorpen stimuleren, zowel fysiek als sociaal. Wel moeten de projecten in het belang zijn van huurders van Wonen Noordwest Friesland.

Open huis nieuwbouw Tzummarum

38 maanden geleden

Huurders bekijken hun nieuwbouwwoning.

Nieuwbouw in Minnertsga en Vrouwenparochie

38 maanden geleden

We zijn al enige jaren bezig met het ontwikkelen van nieuwbouwplannen in Minnertsga ( Havenstrjitte en Winsemiusstrjitte) en in Vrouwenparochie (Mathijs Beckstraat). Op die plekken stonden eerder verouderde bejaardenwoningen en gezinswoningen uit de jaren ’50 en ’60. Na overleg met de zittende bewoners is besloten de woningen te slopen omdat ze kwalitatief te slecht waren. De bewoners hebben in overleg met ons andere woonruimte gekregen en een vergoeding volgens het afgesproken protocol met HDBF

Nieuwbouw Dongjum afgerond.

38 maanden geleden

Huurders krijgen sleutel van nieuwbouwwoning.

Deel deze pagina: