Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Woningen WonenNWF aan de Kade in St. Anne genomineerd voor de Vredeman de Vries prijs voor architectuur

36 maanden geleden

 

 

 

24 september; Burendag in Hallum. Maak van de Grote Streek een Groene Streek!

36 maanden geleden

De Grote Streek in Hallum en omliggende straatjes werden op Burendag flink opgeknapt. Lees hier het verslag van bewoonster Karoline: Al voor de start om 10 uur kwamen de eerste ‘buurtjes’. Naamsticker op, een kop koffie met oranje koek, er werden handen geschud en al druk gesproken over de aanstaande actie...

Hidde van Heel Holland Bakt!

37 maanden geleden

Hidde Jonker is één van de opzichters bij Wonen Noordwest Friesland. Hij houdt toezicht op planmatig buitenonderhoud en brengt in kaart aan welke woningen onderhoud nodig is. Interessant werk, maar niet de hoofdreden waarom we hem in deze Koers Noordwest in het spotlight zetten. Misschien heeft u hem al herkend? Onze Hidde is Hidde van Heel Holland Bakt!

Herinrichting Buorren, Tzummarum

37 maanden geleden

Inloopbijeenkomst voor inwoners Tzummarum

Feestelijke bijeenkomst Nij Bethanië

38 maanden geleden

Op 23 september '16 was de officiële en feestelijke oplevering van de 12 levensloopbestendige woningen aan de Buorren in Tzummarum. De woningen zijn in opdracht van Wonen Noordwest Friesland gebouwd door bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum.

Bjusterbaarlike Bûterhoeke

38 maanden geleden

De renovatie van de 10 woningen aan de Bûterhoeke in Berltsum is afgerond.

Schuurdaken en Friese geeltjes midden in de dorpskom

38 maanden geleden

12 nieuwe 2^1 kap woningen in Tzummarum!

 

Maandag 5 september kantoor om 09.00 uur open.

39 maanden geleden

Personeeelsbijeenkomst voor alle medewerkers WNWF.

Leuke activiteiten bij Nije Fenne te St. Annaparochie

39 maanden geleden

Op dinsdag 23 augustus start er weer een nieuw seizoen met leuke activiteiten, zoals sjoelen en bingo, op Nijefenne.

Sleuteluitreiking aan de Buorren in Tzummarum

40 maanden geleden

Op woensdag 13 juli hebben de eerste bewoners van de nieuwbouw aan de Buorren in Tzummarum de sleutel gekregen van hun nieuwe huis.

Deel deze pagina: