Nieuws van Wonen Noordwest Friesland

Nieuwbouw in Minnertsga en Vrouwenparochie

36 maanden geleden

We zijn al enige jaren bezig met het ontwikkelen van nieuwbouwplannen in Minnertsga ( Havenstrjitte en Winsemiusstrjitte) en in Vrouwenparochie (Mathijs Beckstraat). Op die plekken stonden eerder verouderde bejaardenwoningen en gezinswoningen uit de jaren ’50 en ’60. Na overleg met de zittende bewoners is besloten de woningen te slopen omdat ze kwalitatief te slecht waren. De bewoners hebben in overleg met ons andere woonruimte gekregen en een vergoeding volgens het afgesproken protocol met HDBF

Nieuwbouw Dongjum afgerond.

36 maanden geleden

Huurders krijgen sleutel van nieuwbouwwoning.

Inzicht geeft rust

36 maanden geleden
Humanitas helpt mensen met financiële problemen 

Griet Postma is coördinator Thuisadministratie bij Humanitas Noordwest Friesland. Zij is een vriendelijke dame bij wie je al snel het gevoel krijgt dat, hoe groot de chaos in je financiën ook is, ‘het allemaal wel goed komt’.

 

Complimenten voor Wonen Noordwest Friesland

37 maanden geleden

Doet Wonen Noordwest Friesland de juiste dingen en doen we die dingen goed? Het antwoord dat Wonen Noordwest Friesland onlangs kreeg van de onafhankelijke visitatiecommissie én de belanghouders van Wonen Noordwest Friesland is een volmondig ‘ja!’.

We kregen cijfers, per onderdeel, tussen de 7,3 en de 8,6! 

  

Campus Middelsee op bezoek bij Wonen NWF

37 maanden geleden

Afgelopen november is door de derdejaars leerlingen Techniekklas van de Campus Middelsee op drie woensdagochtenden ervaring opgedaan in de installatietechniek, machinale houtbewerking en klein onderhoud bij woningen.

Start bouw 6 woningen Vrouwenparochie

37 maanden geleden

Start bouw huurwoningen M. Beckstraat in Vrouwenparochie

Huurders Wonen Noordwest Friesland eerder benaderd bij huurachterstand

37 maanden geleden

Vroegtijdig telefonisch contact met huurders met  huurachterstand.

Prachtige nieuwe woningen aan de Kade te Sint Annaparochie

37 maanden geleden

Eind vorig jaar zijn de 12 nieuwe woningen aan de Dirk Janszstraat en de Kade te Sint Annaparochie feestelijk geopend door wethouder Nel Haarsma. De woningen zijn gebouwd op de plek waar voorheen 55 senioren woningen in een parkachtige omgeving stonden. Een deel van de locatie is ingevuld door de onderwijscampus Middelsee. In deze campus zijn de Ulbe van Houten, Comenius, de Foorakker (OSG Piter Jelles) en een leerwerkplein gehuisvest.

Kantoor op Goede Vrijdag gesloten.

37 maanden geleden

Vrijdag 25 maart kantoor WNWF gesloten.

Afspraken met gemeenten en huurdersorganisatie voor de komende jaren

37 maanden geleden
Betaalbaarheid, voldoende woningen, nieuwbouw, onderhoud en leefbaarheid

Wij maken voortaan jaarlijks met de gemeenten en onze huurdersorganisatie (HDBF) zogenaamde prestatieafspraken. In deze afspraken wordt vastgelegd wat onze bijdrage is aan de gemeentelijke woonvisie voor het komende jaar en de vier jaar daarna.

 

Deel deze pagina: