Organisatie

Over Wonen Noordwest Friesland

Wonen Noordwest Friesland heeft als visie:
Primair zorgt Wonen Noordwest Friesland voor goede, betaalbare en energiezuinige woningen, passend voor de doelgroepen van ons beleid (conform de Woningwet). Wij betrekken onze huurders en stakeholders bij ons beleid. Wij willen transparant zijn in ons doen en laten. Op professionele en innovatieve wijze willen wij deze primaire taken vervullen.

Naast deze primaire taak besteed Wonen Noordwest Friesland veel aandacht aan de leefbaarheid, de kwaliteit van de woonomgeving en voorzieningen in de dorpen waar wij woningen bezitten.

Op het gebied van projectontwikkeling zijn wij in verschillende plaatsen bezig om nieuwe woningen te bouwen en op bestaande locaties te herstructureren. Hierbij besteden wij veel aandacht aan het energiezuinig maken van onze woningen door goede isolatie (dak- vloer- en spouwmuurisolatie), dubbel glas en energiezuinige verwarmingsketels. Tevens worden nieuwbouw woningen zoveel mogelijk onder architectuur gebouwd.

Door te zorgen voor goede, betaalbare en energiezuinige woningen in een leefbare en aantrekkelijke woonomgeving willen we een stukje kwaliteit bieden aan onze bewoners. Natuurlijk hoort een kwalitatief goede dienstverlening daar ook bij.

Voor nadere informatie over onze werkzaamheden, beleidsuitgangspunten en kerncijfers verwijzen we u naar ons ondernemingsplan Ticht by Hûs en onze jaarverslagen. Deze zijn te vinden onderaan deze pagina.

Bestuur en toezicht 

Wonen Noordwest Friesland biedt woonservice aan de bewoners van circa 4000 huurwoningen in het Noordwesten van Friesland. Onze corporatie heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Voor het handhaven van deze transparantie is bij ons de Governancecode Woningcorporaties van toepassing. Deze code vormt voor ons het kader voor goed bestuur en toezicht. 

Onderstaand geven wij u een overzicht van de verschillende reglementen en voorschriften. 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden