Corona virus

Welke maatregelen neemt Wonen NWF tegen het coronavirus

         1 juli 2020

De genomen maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn deels door de regering verlengd. Ook worden een aantal maatregelen langzaam versoepeld. Wij volgen het advies en de richtlijnen van de regering en het RIVM. Wonen Noordwest Friesland neemt ook een aantal aanvullende maatregelen. Het gaat om de volgende zaken. 

Kantoor gesloten
Vanaf dinsdag 17 maart is het kantoor van Wonen Noordwest Friesland gesloten voor publiek.

Bezichtigingen en sleuteluitreikingen
De bezichtiging van woningen en sleuteluitreikingen gaan in aangepaste vorm door. 

Contact
Heeft u vragen? Stel ze per mail of bel ons. Wij zijn van maandag tot en met donderdag bereikbaar van 8.00 – 12.00 en 12.30 – 16.30 uur en op vrijdagochtend van 8.00 – 12.00 uur. 
Contactgegevens:
E-mail :  info@wonennwf.nl
Algemeen telefoonnummer:  0518 – 409 800
Afdeling Verhuur:  0518 – 409 822
Afdeling Reparatieverzoeken:  0518 – 409 811 (voor spoedzaken 24-uurs service)

Reparatieverzoeken en comfortverbetering
•    Spoed werkzaamheden gaan altijd door. Hierbij vragen wij u of er bij u of uw gezinsleden verkoudheids- of griepverschijnselen zijn. Is het antwoord daarop ja? Dan zullen wij per situatie kijken en met u bespreken wat we kunnen doen.  
•    Heeft u klachten of reparatieverzoeken? Neem dan contact op met de afdeling Reparatieverzoeken op telefoonnummer 0518 – 409 811. Onze medewerkers beoordelen uw klacht of verzoek. Daarbij kijken we hoeveel tijd ervoor nodig is om deze werkzaamheden uit te voeren en welke risico’s er zijn. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en van u als huurder staan daarbij voorop! Onze medewerkers vertellen u of het reparatieverzoek op dit moment uitgevoerd kan worden of niet. 
•    Wanneer er een afspraak wordt gepland voor het uitvoeren van het reparatieverzoek, krijgt u van ons informatie toegestuurd waarin wij vertellen hoe wij ons onderhoud veilig kunnen uitvoeren. Onze medewerkers nemen deze informatie ook mee als ze bij u thuis komen. Wij vragen u om deze informatie door te lezen en u ook te houden aan de regels die daarin staan. Zo werken we samen aan het veilig uitvoeren van het reparatieverzoek. 
•    Als onze medewerkers bij u thuis een reparatie uitvoeren, vragen wij u om in ieder geval 1,5 meter afstand te houden. Zo kunnen wij veilig ons werk uitvoeren. 
•    Voor alle reparaties geldt: zijn er bij u of uw gezinsleden verkoudheids- of griepverschijnselen? Dan kan onze medewerker de reparatie op dat moment niet uitvoeren en vertrekt weer
•    Verzoeken tot comfortverbetering en woningverbetering worden op dit moment niet uitgevoerd

Betalingsproblemen 
Kunt u tijdelijk de huur niet betalen door maatregelen rondom het coronavirus? Bijvoorbeeld omdat u werkt als zzp'er en nu geen inkomen heeft? Of omdat u een 0-uren contract heeft (bijvoorbeeld omdat u in de horeca werkt) en nu tijdelijk geen salaris ontvangt? Neem dan contact met ons op zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. 

Regelingen zelfstandigen
Het kabinet heeft verschillende regelingen voor zelfstandigen gemaakt om een terugval in het inkomen door het coronavirus op te vangen. Lees meer over deze regelingen op de website van de Kamer van Koophandel

Ook via de gemeente kunt u als zzp’er aanspraak maken op Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ). Meer hierover leest u op de website van de overheid. Voor Friesland kunt u terecht op de website van het Bureau Zelfstandigen Fryslân

Misschien kunt u terugvallen op een regeling vanuit de overheid of de gemeente. Dat is natuurlijk fijn. Het duurt vaak even voordat zo’n regeling is beoordeeld, toegekend en aan u is betaald. Komt u daardoor in de betalingsproblemen, neem dan gerust contact met ons op. Samen bekijken we de mogelijkheden voor een betalingsregeling.

Lopende betalingsregeling
Heeft u al een betalingsregeling met ons afgesproken? En lukt het niet om de afspraken na te komen door de gevolgen van de coronacrisis? Bel of mail ons via 0518 – 409 800 of op info@wonennwf.nl Graag gaan wij met u in gesprek en bekijken we de mogelijkheden.

Neem contact met ons op! 
Samen zoeken we naar een oplossing in deze situatie. Hoe eerder u contact opneemt, hoe sneller wij u kunnen helpen. Onze medewerkers zitten voor u klaar. Met een luisterend oor en om te kijken waar we u kunnen helpen. In overleg is altijd een oplossing te vinden. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English version

The measures to prevent the further spread of the coronavirus are being continued. We follow the advice en measures of the government and the RIVM. Wonen NWF also takes a number of additional measures. 

Office closed
From Tuesday March 17 the office of Wonen Noordwest Friesland is closed to the public.  

Contact
Do you have questions? Please send them by email or call us. We are available from Monday to Thursday from 08:00 to 12:00 and 12:30 to 16:30 and on Friday morning from 08:00 to 12:00.
E-mail:  info@wonennwf.nl
General Telephone number:  0518 – 409 800
Telephone number Rental Department:  0518 – 409 822
Telephone number Repair requests Department:  0518 – 409 811 (urgent repairs 24 hours service)

Repairs 
•    Urgent repairs are always being carried out. We ask you to inform us whether an appointment due to cold or flu symptoms has to be delayed.
•    Do you have a complaint or repair? Please call us at 0518 – 409 811. Our employees will assess your complaint. We look at the time that is needed to solve the issue and the risks that are involved. The safety and health of our employees and our tenants come first! Our employees will tell you if we can carry out the repair. 
•    When we plan an appointment to carry out the repair, we will send you some information in which we tell you how we can work safely. Our employees also carry this information. We ask you to read it carefully and obey the rules. 
•    When our employees are in your house te carry out the repair, we ask you to keep at least 1,5 meters distance from our employees. So they can carry out the repair safely. 
•    For all repairs: when you / any person in your house have cold or flu symptoms, the repair cannot be carried out, our employee wil leave again.
•    Requests to home improvement will not be carried out.  

Problems with the payment of the rent? Please contact us!
Are you in the situation that you temporarily cannot pay the rent? For example, because you work as a freelancer en currently have less income? Or no income at all? Please contact us! Together we will try to find a solution. You can reach us by telephonenumber 0518 - 409 800 and e-mail info@wonennwf.nl 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden