Corona virus

Onze maatregelen rondom het coronavirus

         14 januari 2021

Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers hebben wij in de afgelopen periode verschillende maatregelen genomen rondom het coronavirus. Daarbij volgen wij het advies en de richtlijnen van de regering en het RIVM.   

Kantoor gesloten
Het kantoor van Wonen Noordwest Friesland is gesloten voor publiek. Wij zijn alleen bereikbaar via telefoon of e-mail. Voor het ondertekenen van een huurcontract of het ophalen van een sleutel voor een woningbezichtiging maken we een afspraak op kantoor. Wij vragen u om zo veel mogelijk zelf aan ons door te geven of een geplande afspraak vanwege verkoudheids- of griepverschijnselen niet door kan gaan. Ook vragen wij u zoveel mogelijk alleen naar deze afspraak te komen. 

Via het Huurdersportaal regelt u uw eigen huurzaken snel en gemakkelijk vanuit huis. Heeft u nog geen account? Regel het hier op onze website.  

Mondkapje  
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, stelt de overheid het dragen van een mondkapje vanaf 1 december in publieke binnenruimtes verplicht. Wij willen onze dienstverlening goed en veilig uitvoeren en volgen dit advies. We vragen u ook bij ons op kantoor een mondkapje te dragen. Deze mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Heeft u geen mondkapje bij u, dan krijgt u er één van ons. 

Contact
Heeft u vragen? Stel ze per mail of bel ons. Wij zijn van maandag tot en met donderdag bereikbaar van 8.00 – 12.00 en 12.30 – 16.30 uur en op vrijdagochtend van 8.00 – 12.00 uur. 
Contactgegevens:
E-mail :  info@wonennwf.nl
Algemeen telefoonnummer:  0518 – 409 800
Afdeling Verhuur:  0518 – 409 822
Afdeling Reparatieverzoeken:  0518 – 409 811 (voor spoedzaken 24-uurs service)

Onze dienstverlening
Als gevolg van de lockdown voeren wij op dit moment alleen spoed werkzaamheden uit. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en van u als huurder staan daarbij voorop!  Wij verzoeken u zo veel mogelijk zelf aan ons door te geven of een geplande spoed afspraak vanwege verkoudheids- of griepverschijnselen niet door kan gaan. Wij bekijken per situatie wat we kunnen doen en bespreken dat met u.

Heeft u een nieuw reparatieverzoek? Wij plannen momenteel alleen spoed werkzaamheden. Reparatieverzoeken die geen spoed hebben, plannen we nu niet in. 

•    Wanneer er een afspraak wordt gepland voor het uitvoeren van het spoed reparatieverzoek, krijgt u van ons informatie toegestuurd waarin wij vertellen hoe wij ons onderhoud veilig kunnen uitvoeren. Onze medewerkers nemen deze informatie ook mee als ze bij u thuis komen. Wij vragen u om deze informatie door te lezen en u ook te houden aan de regels die daarin staan. Zo werken we samen aan het veilig uitvoeren van het reparatieverzoek. 
•    Als onze medewerkers bij u thuis een spoed reparatie uitvoeren, vragen wij u om in ieder geval 1,5 meter afstand te houden en in dezelfde ruimte als de medewerker een mondkapje te dragen. Zo kunnen wij veilig ons werk uitvoeren. 
•    Voor alle reparaties geldt: zijn er bij u of uw gezinsleden verkoudheids- of griepverschijnselen? Dan kan onze medewerker de reparatie op dat moment niet uitvoeren en vertrekt weer. Wij bekijken per situatie wat we kunnen doen en bespreken dat met u.  
•   Op dit moment kunt u geen nieuwe verzoeken voor comfortverbetering of woningverbetering bij ons indienen.

Betalingsproblemen 
Kunt u tijdelijk de huur niet betalen door maatregelen rondom het coronavirus? Bijvoorbeeld omdat u werkt als zzp'er en nu geen inkomen heeft? Of omdat u een 0-uren contract heeft (bijvoorbeeld omdat u in de horeca werkt) en nu tijdelijk geen salaris ontvangt? Neem dan contact met ons op zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. 

Regelingen zelfstandigen
Het kabinet heeft verschillende regelingen voor zelfstandigen gemaakt om een terugval in het inkomen door het coronavirus op te vangen. Lees meer over deze regelingen op de website van de Kamer van Koophandel

Ook via de gemeente kunt u als zzp’er aanspraak maken op Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ). Meer hierover leest u op de website van de overheid. Voor Friesland kunt u terecht op de website van het Bureau Zelfstandigen Fryslân

Misschien kunt u terugvallen op een regeling vanuit de overheid of de gemeente. Dat is natuurlijk fijn. Het duurt vaak even voordat zo’n regeling is beoordeeld, toegekend en aan u is betaald. Komt u daardoor in de betalingsproblemen, neem dan gerust contact met ons op. Samen bekijken we de mogelijkheden voor een betalingsregeling.

Lopende betalingsregeling
Heeft u al een betalingsregeling met ons afgesproken? En lukt het niet om de afspraken na te komen door de gevolgen van de coronacrisis? Bel of mail ons via 0518 – 409 800 of op info@wonennwf.nl Graag gaan wij met u in gesprek en bekijken we de mogelijkheden.

Neem contact met ons op! 
Samen zoeken we naar een oplossing in deze situatie. Hoe eerder u contact opneemt, hoe sneller wij u kunnen helpen. Onze medewerkers zitten voor u klaar. Met een luisterend oor en om te kijken waar we u kunnen helpen. In overleg is altijd een oplossing te vinden. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English version

For your safety and the safety of our employees Wonen NWF has taken several measures concerning the coronavirus. We follow the advice en measures of the government and the RIVM. 

Office is closed 
The office off Wonen Noordwest Friesland is closed for all public. We only can be reached by telephone or e-mail. For the signing off a contract or collecting a key to view a house there will be made an appointment. We ask you to contact us and stay at home when you have cold or flu symptoms. We also ask you to come to your appointment alone and when neccesary with one other person. 

Face mask
To keep the coronavirus from spreading, as off 1 December the wearing off a face mask is compulsory in indoor public spaces. We try to carry out our services in a healthy and safe way and follow this advice. We ask you to wear a face mask when you have an appointment at our office. The face mask should be worn by all people aged 13 years and older. When you don't have a face mask, you will receive a mask from us. 

Contact
Do you have questions? Please send them by email or call us. We are available from Monday to Thursday from 08:00 to 12:00 and 12:30 to 16:30 and on Friday morning from 08:00 to 12:00.
E-mail:  info@wonennwf.nl
General Telephone number:  0518 – 409 800
Telephone number Rental Department:  0518 – 409 822
Telephone number Repair requests Department:  0518 – 409 811 (urgent repairs 24 hours service)

Our services  
Due to the new lockdown, we only carry out urgent repairs.The safety and health of our employees and our tenants come first! We ask you to contact us when you have cold or flu symptoms. We will discuss the situation and take further measures. 

Do you have a new request for a repair? We only carry out the urgent repairs.

•    When we plan an appointment to carry out the urgent repair, we will send you some information in which we tell you how we can work safely. Our employees also carry this information. We ask you to read it carefully and obey the rules. 
•    When our employees are in your house te carry out the urgent repair, we ask you to keep at least 1,5 meters distance from our employees. We also ask you to wear a mouth mask when you are in the same room as our employees. So they can carry out the repair safely. 
For all repairs: when you / any person in your house have cold or flu symptoms, the repair cannot be carried out, our employee wil leave again.
•   At this moment it is not possible to submit a request for home improvement

Problems with the payment of the rent? Please contact us!
Are you in the situation that you temporarily cannot pay the rent? For example, because you work as a freelancer en currently have less income? Or no income at all? Please contact us! Together we will try to find a solution. You can reach us by telephonenumber 0518 - 409 800 and e-mail info@wonennwf.nl 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden