Nieuwsbericht

Wonen NWF trots op uitkomsten visitatie!

Publicatiedatum: 17-10-2023

Eerst lere, dan kinne en dan de priis winne

Elke vier jaar worden de prestaties van woningcorporaties beoordeeld aan de hand van een visitatie. In de afgelopen periode zijn de prestaties van Wonen NWF over de jaren 2019 – 2022 beoordeeld. De uitkomsten geven een positief beeld. En daar zijn we trots op!

120-jarig jubileum
In 2023 bestaat Wonen Noordwest Friesland 120 jaar. Daarmee zijn wij de oudste nog zelfstandige woningcorporatie van Nederland. De visitatiecommissie heeft met het gebruik van Bildtse spreekwoorden en gezegdes een prachtige verbinding gelegd met het gebied waar wij al 120 jaar werkzaam zijn. 

Waardering voor nieuwe koers en aanpak
Partijen waarderen onze nieuwe koers en naar buiten gerichte aanpak. Er wordt goed geluisterd naar wat speelt bij individuele huurders en de verenigingen van dorpsbelangen in de 40 kernen. We zijn gedreven om lokaal te leveren wat lokaal nodig is. Samenwerken met onze maatschappelijke partners is daarbij belangrijk. Samenwerken aan een fijne leefomgeving en een goed thuis voor de huurder. 

Deze mooie cijfers zijn het resultaat van de inspanningen van alle partijen. Zonder maatschappelijke partners kan Wonen NWF weinig slagkracht tonen. Graag blijven wij met onze partners in gesprek over verantwoordelijkheden, gezamenlijke uitdagingen en experimenten. Met flair en lef! 

In de Infographic ‘Visitatie 2019 – 2022 Wonen Noordwest Friesland’ leest u in het kort de uitkomsten van deze visitatie. 

Het complete Visitatierapport leest u hier

 

Deel deze pagina