Welkom bij Wonen Noordwest Friesland Over ons Nieuws en publicaties Nieuws Wonen NWF investeert in de dorpen!

Wonen NWF investeert in de dorpen!

Leestijd: 2 min

Realisatie van 28 nieuwe huurwoningen in de dorpen Hallum, Berltsum, Menaldum en Bitgummole stap dichterbij met ondertekening overeenkomst.

Wonen Noordwest Friesland blijft investeren in de dorpen in haar werkgebied. Zo worden er in Hallum, Berltsum, Menaldum en Bitgummole na de sloop van een aantal woningen in totaal 
28 duurzame nieuwe huurwoningen gebouwd. 15 van deze woningen worden levensloopgeschikt, met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. De overige woningen zijn voor 1-2 persoonshuishoudens. Deze woningen worden duurzaam gebouwd. Er is geen gasaansluiting aanwezig. Er wordt een luchtwarmtepomp geïnstalleerd en de bewoners gaan elektrisch koken. 

Op maandag 20 januari ondertekenden Henk Dedden, directeur Friso Bouwgroep, en Martine Huizinga, directeur-bestuurder Wonen Noordwest Friesland, op het kantoor van Wonen NWF de bouw- en aannemingsovereenkomst voor de uitvoering van nieuwbouw van deze 28 woningen.


Mevrouw Huizinga en de heer Dedden

Volgens de heer Dedden blijft het gezamenlijk zetten van een handtekening onder een overeenkomst altijd een mooi startmoment van een bouwtraject. ‘We ha der nocht oan!’ aldus Dedden. ‘Wonen NWF blijft investeren in betaalbare en duurzame woningen in de dorpen. Dit doen we zodat onze huurders fijn kunnen wonen in een leefbare woonomgeving’ zo geeft mevrouw Huizinga aan. 

In Hallum worden aan de Finne 11 nieuwe huurwoningen gerealiseerd, 4 levensloopgeschikte woningen en 7 voor 1-2 persoonshuishoudens. In Berltsum gaat het om 3 levensloopgeschikte woningen aan de Sportleane, in Menaldum om 4 levensloopgeschikte woningen aan de Orxmasingel. Tot slot worden in Bitgummole 10 nieuwe huurwoningen gebouwd aan de Terhornestrjitte, 4 levensloopgeschikte woningen en 6 voor 1-2 persoonshuishoudens. Medio april wordt gestart met de bouw, oplevering van deze woningen wordt in oktober van dit jaar verwacht. 

     
Impressie levensloopgeschikte woning                      Impressie woning 1-2 persoonshuishouden