Welkom bij Wonen Noordwest Friesland Over ons Nieuws en publicaties Nieuws Wonen Noordwest Friesland komt in actie tegen gevolgen gas- en zoutwinning!

Wonen Noordwest Friesland komt in actie tegen gevolgen gas- en zoutwinning!

Leestijd: 2 min

Tiltmeter geplaatst in vier woningen in Tzummarum

 

In Noordwest Friesland wordt al lange tijd gas en zout gewonnen. Maar wat voor gevolgen heeft deze winning voor de bodem? Welke effecten heeft het op de woningen die er staan? En als er dan schade ontstaat, hoe toon je aan dat het door gas- en zoutwinning komt? 

In de wet is vastgelegd dat degene die schade heeft door gas- en zoutwinning, zelf de bewijslast heeft. Alleen voor de provincie Groningen is hierop een uitzondering gemaakt. Maar voor de rest van Nederland geldt dat mensen zelf moeten aantonen dat de schade door winning is ontstaan. Dat is een kostbare en langdurige zaak. 

Het zou zo moeten zijn dat het bedrijf dat aan winning doet, ook de gevolgen van deze activiteiten in kaart brengt. Zij hebben daarvoor de kennis en de middelen. Maar dat gebeurt simpelweg niet. En eigenlijk is dat te gek voor woorden! 

Voor Wonen Noordwest Friesland aanleiding om aan de bel te trekken! Als corporatie nemen we de maatschappelijke verantwoordelijkheid en komen zelf in actie. In de komende jaren laten wij in beeld brengen wat de gevolgen zijn van gas- en zoutwinning op de bodem en onze woningen. 

Op verzoek van Wonen Noordwest Friesland heeft het bedrijf StabiAlert een Tiltmeter geplaatst in vier woningen in Tzummarum. Het gaat om woningen aan de Johan Roordastrjitte, de Sjoerd Draijerstrjitte, Lytse Buorren en Evert Sybesmastrjitte. Een Tiltmeter is een bewezen techniek die al langer bestaat. Het levert een hele precieze en uitgebreide meting van de veranderingen in de bodem op. Het vlak tussen deze woningen wordt met deze Tiltmeters “bewaakt” en weergegeven in een 3D model. Deze metingen zijn niet alleen voor ons als corporatie van belang, maar kunnen ook breder gebruikt worden. 

Eind oktober zijn deze Tiltmeters in gebruik genomen door inmiddels gepensioneerd directeur-bestuurder Rein Hagenaars en Reinier Brongers, directeur van StabiAlert. De komende jaren worden de effecten van gas- en zoutwinning in dit gebied gemeten. Zodat ook duidelijk wordt welke schade ontstaat door gas- en zoutwinning.