Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Samen werken aan betaalbaar wonen in een leefbare omgeving

Publicatiedatum: 24-12-2020

Gemeente Waadhoeke, woningcorporaties en huurdersverenigingen eens over prestatieafspraken 2021

De jaarlijkse afspraken tussen gemeente Waadhoeke, Accolade, Huurdersvereniging Franeker, De Bewonersraad en Wonen Noordwest Friesland zijn ondertekend. Elk jaar maken de partijen deze afspraken. De prestatieafspraken zorgen ervoor dat alle betrokken partijen naar hetzelfde doel toewerken. Namelijk voldoende, kwalitatief goede en betaalbare huurwoningen in een leefbare omgeving in de gemeente Waadhoeke.

Samen gaan voor betaalbare woningen en leefbare wijken en buurten
Om dit te bereiken zijn gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen zich bewust van de meerwaarde en noodzaak om samen te werken en afspraken hierover te maken. Zij hebben te maken met bestaande wetten, kaders en afspraken, zoals bijvoorbeeld de Woningwet 2015. De Woonvisie Waadhoeke 2020 - 2030 Samen Sterk geeft op hoofdlijnen aan welke doelen worden nagestreefd. De woningcorporaties en huurdersverenigingen geven op hun beurt aan hoe zij hieraan zullen bijdragen. 

Deze bijdragen worden vervolgens vertaald naar gezamenlijke prestatieafspraken rondom de thema‚Äôs betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit/verduurzaming/sloop en/of nieuwbouw, wonen en zorg en leefbaarheid en omgeving. 

Zo zijn onder meer afspraken opgenomen rondom het voorkomen, (vroeg)signaleren en oplossen van betalingsproblemen bij huurders. Accolade is bezig met de realisatie van nieuwe huurwoningen op de locaties Marten Woudstraat en Noorderbleek te Franeker. Wonen Noordwest Friesland ontwikkelt 36 nieuwe huurwoningen in Bitgum, Minnerstga en Sexbierum. En de gemeente betrekt huurdersverenigingen en woningcorporaties bij het tot stand komen van de visie op warmtetransitie. Verder willen de partijen afspraken maken over voldoende aandacht voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen. Denk dan aan statushouders, ouderen en personen met verward gedrag.

Alle afspraken die de partijen met elkaar hebben gemaakt, leest u hier.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden