Welkom bij Wonen Noordwest Friesland Over ons Nieuws en publicaties Nieuws Prestatieafspraken 2020 in gemeente Waadhoeke ondertekend

Prestatieafspraken 2020 in gemeente Waadhoeke ondertekend

Leestijd: 2 min

Samenwerken voor onze huurders!

Ook voor 2020 hebben de gemeente Waadhoeke, huurdersvertegenwoordiging ‘De Bewonersraad’ en ‘Huurdersvereniging Franeker’ en woningcorporaties Accolade en Wonen Noordwest Friesland weer prestatieafspraken met elkaar gemaakt. 

Op woensdag 4 december 2019 werden de gemaakte afspraken op het gemeentehuis in Franeker door de vijf partijen ondertekend. Een mooi moment in deze samenwerking. 

Prestatieafspraken
In de prestatieafspraken maken de corporaties jaarlijks afspraken met gemeenten en huurdersorganisatie over de prestaties die ze gaan leveren ten aanzien van belangrijke zaken waar huurders mee te maken hebben. Er staan afspraken in rondom de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit / verduurzaming, wonen en zorg en leefbaarheid en omgeving. 

Zo is afgesproken dat Wonen NWF het komende jaar doorgaat met het uitvoeren van planmatig periodiek buitenonderhoud. Dat gebeurt in een cyclus van 7 jaar, waarbij ook deels energetische verbeteringen worden toegepast. In 2020 worden 106 woningen verduurzaamd, daarbij gaat het vooral om de schil van de woning. 40 woningen worden daarbij gerenoveerd naar label A+ en 66 woningen naar label B. Wonen NWF stuurt op korte termijn op een gemiddeld label B in 2021. In het komende jaar worden 264 huurwoningen voorzien van zonnepanelen. Ook worden conform de planning in 2020 in totaal 32 woningen gesloopt en 33 nieuwe woningen opgeleverd in gemeente Waadhoeke. 

Ten aanzien van leefbaarheid blijft Wonen NWF investeren in leefbare straten en dorpen. We faciliteren en ondersteunen Dorpsbelangen en andere lokale samenwerkingsverbanden. Dit doen we door de inzet van medewerkers bewonerszaken en leefbaarheidscoördinatoren en het leveren van een financiële bijdrage aan woonomgevings- en groenplannen en speeltuinen voor jong en oud. Ook is er in 2020 extra aandacht voor huurdersparticipatie, ‘straatpraat’ en leefbaarheidszaken rond diverse complexen. Lees alle afspraken voor 2020 in het overzicht van de prestatieafspraken


Ondertekening prestatieafspraken door (van links naar rechts) directeur mevrouw Huizinga - Wonen Noordwest Friesland, directeur mevrouw Hartholt - Accolade, wethouder mevrouw Haarsma - gemeente Waadhoeke, voorzitter Duyzer - Huurdersvereniging Franeker en algemeen directeur Brouwer - De Bewonersraad