Nieuwsbericht

Opening speeltuin Ferwert

Publicatiedatum: 30-06-2020

‘Dit is het groenste schoolplein van Noardeast-Fryslân’

Met deze woorden opende burgemeester Johannes Kramer van gemeente Noardeast-Fryslân op woensdag 24 juni het volledig gerenoveerde schoolplein van OBS Op ‘e Trije in Ferwert. Vanaf 2017 is gewerkt aan het plan. En het resultaat mag er zijn, de jeugd uit Ferwert heeft een prachtige speelplaats gekregen, met veel natuurlijke elementen. De burgemeester sprak zijn bewondering uit voor het ondernemerschap van de school en de ondersteuning uit de gemeenschap. 

      

Onder begeleiding van buurtsportcoaches van de gemeente Noardeast-Fryslân volgden de leerlingen op deze warme middag een sport- en spelcircuit. Directeur Nico Woudwijk vertelde: ‘De buurtsportcoaches zijn inmiddels bekende gezichten bij de leerlingen. We investeren veel in een gezond bewegings- en voedingspatroon van de kinderen. Het plein past bij wat we als gezonde school willen uitdragen naar het dorp. Dit houden we niet alleen voor onszelf, want Ferwert is groter dan alleen onze school.’ Het frisse drinkwater van het nieuwe watertappunt, een gezonde fruitsmoothie en vers fruit gingen er deze middag bij alle leerlingen wel in. 

Bijdragen
Bijna iedereen die kon heeft ook een steentje bijgedragen. Natuurlijk zijn de ouders en de leerlingen betrokken geweest bij het plan, maar ook de gemeente Noardeast-Fryslân heeft onder andere bijgedragen aan de veiligheid door een fietspad aan te leggen en door een groenstrook in bruikleen te geven. De kinderen hebben zelf met een sponsorloop € 1.500,00 bij elkaar gehaald, een hele knappe prestatie.

Daarnaast is de renovatie van deze speeltuin mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Iepen Mienskipsfûns, Rabobank Coöperatiefonds Noordoost Friesland, Jantje Beton en het Old burger weeshuis. Ook Wonen Noordwest Friesland heeft vanuit haar Leefbaarheidsfonds een financiële bijdrage geleverd. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in hun eigen omgeving veilig buiten kunnen spelen. 

    

 

Deel deze pagina