Welkom bij Wonen Noordwest Friesland Over ons Nieuws en publicaties Nieuws Ondertekening prestatieafspraken 2020 Noardeast-Fryslân

Ondertekening prestatieafspraken 2020 Noardeast-Fryslân

Leestijd: 2 min

Trots op de gerealiseerde prestatieafspraken van 2019 en vol vertrouwen in de prestatieafspraken voor 2020!

Prestatieafspraken, een succesvolle samenwerking! 

Ook voor 2020 hebben de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, huurdersvertegenwoordiging ‘De Bewonersraad’ en woningcorporaties Wonen Noordwest Friesland en Thús Wonen weer prestatieafspraken met elkaar gemaakt. Nu voor het vijfde achtereenvolgende jaar. 

Donderdag 28 november 2019 werden de gemaakte afspraken op het kantoor van Thús Wonen door de vijf partijen ondertekend. Een feestelijk moment om een succesvolle samenwerking te vieren. 

Het moment van ondertekening van de prestatieafspraken werd aangegrepen om voor een groep medewerkers vanuit de verschillende organisaties een gezamenlijke lunch te organiseren. Door deze mensen is in diverse werkgroepen gewerkt aan de verdere uitwerking, bewaking en evaluatie van de prestatieafspraken. Dit vijfde jaar – een jubileumjaar – is benut om hen in het zonnetje te zetten. Uit de evaluatie is namelijk gebleken dat met elkaar veel wordt gerealiseerd. En daar zijn we trots op! 
 
Prestatieafspraken
In de prestatieafspraken maken de corporaties jaarlijks afspraken met gemeenten en huurdersorganisatie over de prestaties die ze gaan leveren met betrekking tot belangrijke zaken waar huurders mee te maken hebben. De afspraken tussen de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, huurdersvertegenwoordiging ‘De Bewonersraad’ en woningcorporaties Wonen Noordwest Friesland en Thús Wonen zijn in de afgelopen vijf jaar steeds uitgebreider geworden. De partijen maken niet alleen afspraken over betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de sociale huurwoningen in de twee gemeenten, maar ook over zorg en ondersteuning aan de huurders. Ook wordt er rekening gehouden met de specifieke kenmerken per kern. 


Ondertekening prestatieafspraken door (van links naar rechts) wethouder Van Esch - gemeente Noardeast-Fryslân, directeur Brouwer - De Bewonersraad, directeur mevrouw Huizinga - Wonen Noordwest Friesland, directeur mevrouw Dekker - Thús Wonen en wethouder Kempenaar -gemeente Dantumadiel