Welkom bij Wonen Noordwest Friesland Over ons Nieuws en publicaties Nieuws Je bewoont niet alleen je huis, maar ook je dorp

Je bewoont niet alleen je huis, maar ook je dorp

Leestijd: 5 min

Als huurder bestuurslid worden bij Dorpsbelang, doe het wel!

In veel dorpen in ons werkgebied is een Dorpsbelang of Plaatselijk belang actief. Maar er zijn heel weinig huurders bestuurslid bij zo’n Dorpsbelang. Hoe kan dat? En wat levert het je als huurder eigenlijk op? Gebiedsregisseur Anja Boersma ging in gesprek met Sieb Miedema uit Nij Altoenae en Paul Bronsgeest uit Oosterbierum. Beiden huurder bij Wonen NWF én bestuurslid van Dorpsbelang. 

Hoe ben je terecht gekomen in Dorpsbelang? 
Paul geeft aan: 'ik ben nieuw komen wonen in Oosterbierum. Op de plaatselijke biljartclub werd ik gevraagd of ik ook bestuurslid wilde worden in Dorpsbelang. Als nieuwe inwoner ben je toch ‘fris bloed’ in het dorp. Ik moest er wel even over nadenken. Maar heb toch ja gezegd. Ik ben sociaal ingesteld en wil wat betekenen voor het dorp. En ik vond het ook gewoon te leuk om nee tegen te zeggen.‘ Sieb vult aan ‘je bewoont niet alleen je huis, maar ook je dorp. je maakt onderdeel uit van een gemeenschap. In Dorpsbelang kun je zaken voor elkaar krijgen, invloed uitoefenen op hoe dingen gaan in je dorp.

Waar zijn jullie als Dorpsbelang mee bezig? 
Er komt veel op de dorpen af op dit moment. Hoe houd je een dorp leefbaar, hoe ga je om met duurzaamheid. ‘Het is goed om de samenhang tussen dingen te zien’ aldus Sieb. Zo is Nij Altoenae met een nieuwe Dorpsvisie bezig. Wat leeft er in een dorp, wat moet er gebeuren? Met zo’n Dorpsvisie kun je zaken aan elkaar koppelen. Ook is er een plaatselijke Energiecoöperatie. In Oosterbierum lopen ook veel zaken. ‘Zo zijn we bezig met duurzaamheid en een project over kinderen en de voedselvoorziening’ geeft Paul aan. ‘Vaak is het wel investeren, zaken kosten tijd. En een lange adem hebben voordat je iets kunt realiseren’. 

Waar ben je trots op als Dorpsbelang? 
Kort geleden hebben we een mooie Sportkooi gerealiseerd in Nij Altoenae. Een project van de lange adem, maar uiteindelijk is het toch gelukt. De jeugd kan daar zijn energie kwijt en elkaar ontmoeten.’ aldus Sieb.  

Waarom is het belangrijk dat er ook huurders in Dorpsbelang zitten? 
Eigenlijk zie ik geen onderscheid’ aldus Sieb. ‘Je bent allemaal inwoner van een dorp, of je nu een huurhuis hebt of een koophuis’. Het is mooi als Dorpsbelang een afspiegeling is van de inwoners van een dorp. Rijk en arm, jong en oud, het is goed als ze vertegenwoordigd zijn. 
Waarom vindt Wonen NWF het zo belangrijk dat er huurders in Dorpsbelang zitten?’ vraagt Paul aan Anja. ‘Als corporatie zijn wij er voor de belangen van onze huurders. In de dorpen hebben we veel contact met Dorpsbelangen. Dan zou het mooi zijn als ook huurders in Dorpsbelang zitten, zodat we voor het dorp, maar ook voor hen iets op het gebied van leefbaarheid kunnen betekenen’ aldus Anja. ‘In sommige dorpen wordt veel over de huurder gesproken in plaats van met de huurder. Dat zouden wij graag wat anders zien.
Paul geeft aan ‘Ik zie mijzelf niet als huurder, maar als inwoner van het dorp. Maar zo ziet misschien niet iedereen het. Belangrijk is het om contact met elkaar te houden. Samen vorm je de gemeenschap van een dorp. En het is ook gewoon leuk om in Dorpsbelang te zitten. Je hoort er van alles.’ 

Wat zou je Wonen NWF mee willen geven? 
'Kijk goed naar hoe je woningen plant en bouwt’ aldus Paul. ‘De woningmarkt verandert, waarom zou je als corporatie niet eens kijken hoe het ook anders kan. Subsidieloos bouwen, tegen kostprijs, een verplaatsbare woning. Allemaal mogelijkheden buiten de vaste keten. En heb ook aandacht voor je trouwe huurders. Die verdienen dat ook.’ Sieb vult aan ‘ja, inderdaad. En kijk dan ook naar het meer mengen van huur- en koopwoningen. Waarom zou je die gescheiden van elkaar willen houden, het kan ook naast en tussen elkaar. Oh ja, en kijk ook naar de jaarlijkse huurverhoging. Dat is echt een punt en voelt oneerlijk. Mensen met een koophuis krijgen met de jaren lagere lasten en de huurders betalen alleen maar meer.  De huur verhogen om de huur betaalbaar te houden, vind ik niet zo’n sterk argument.

Wat wil je andere huurders meegeven? 
Doe het wel’ aldus Sieb. ‘Stap wel in Dorpsbelang. Je kunt alles aan anderen over laten, maar nu kun je zelf ook wat invloed uitoefenen.’ De tijd is er rijp voor, hij merkt dat gemeenten echt luisteren naar ideeën vanuit het dorp en daar voor open staan. ‘Ja inderdaad’ geeft Paul aan, 'doe het wel. Voor sommigen is een huurhuis ook een doorgangswoning. Maar voor de tijd dat je in het dorp woont, maak je onderdeel uit van de gemeenschap. En dus mag je daar invloed op uitoefenen.

Gebiedsregisseur Anja Boersma bedankt beide heren voor dit goede gesprek en geeft hen als dank een lekker suikerbrood en een pak koeken van de warme bakker uit Bitgummole.