Welkom bij Wonen Noordwest Friesland Over ons Nieuws en publicaties Nieuws Extra aandacht voor duurzaamheid en energiearmoede

Extra aandacht voor duurzaamheid en energiearmoede

Leestijd: 2 min

Waadhoeke, woningcorporaties en huurdersverenigingen ondertekenen prestatieafspraken 2023

Gemeente Waadhoeke, woningcorporaties Accolade en Wonen Noordwest Friesland, Huurdersvereniging Franeker en De Bewonersraad hebben op 14 december de jaarlijkse prestatieafspraken ondertekend. Met deze afspraken werken we aan dezelfde doelen. Voor 2023 zijn dat: extra aandacht voor duurzaamheidsaspecten en energiearmoede, de ontwikkeling van een woonzorgvisie en de draagkracht en draaglast in dorpen en wijken van Waadhoeke.

Prestatieafspraken
De partijen maken prestatieafspraken met elkaar over de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, verduurzaming, sloop en/of nieuwbouw, wonen en zorg en leefbaarheid en omgeving.

Extra aandacht voor duurzaamheidsaspecten en energiearmoede in 2023
Het belang van isoleren en besparen is toegenomen. Door de energiecrisis hebben veel mensen moeite met het betalen van hun energierekening. Op korte termijn kunnen inwoners met bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen de kosten drukken. Op langere termijn moeten woningen geïsoleerd worden en een andere warmtebron krijgen. Waadhoeke gaat samen met de woningbouwcorporaties, De Bewonersraad en de Huurdersvereniging een werkgroep vormen om dit aan te pakken. Het doel is om acties te combineren en de communicatie te verbeteren. Zo zet de gemeente al energiecoaches in en gaan wij als corporaties met energiebesparende middelen langs bij woningen met energielabel E, F en G.

De ontwikkeling van een woonzorgvisie
Iedere gemeente moet per 1 januari 2024 een woonzorgvisie hebben. Deze omslag is onder andere nodig omdat mensen tegenwoordig langer thuis blijven wonen als ze zorg nodig hebben. Corporaties merken ook dat er steeds meer aandachtsgroepen in hun wijken en dorpen wonen. Waadhoeke gaat in 2023 aan de slag met een woonzorgvisie. Dat doet de gemeente samen met woningcorporaties, huurdersverenigingen en maatschappelijke partners in het sociaal domein, zoals zorgaanbieders en welzijnsinstellingen. In de woonzorgvisie wordt duidelijk wat nodig is op het terrein van wonen, zorg en ondersteuning.

Lees hier welke afspraken we met elkaar hebben gemaakt.