Nieuwsbericht

Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen

Publicatiedatum: 19-02-2021

De regering heeft een wet aangenomen, waarin staat dat sommige huurders in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen

Deze huurverlaging hangt af het inkomen en een in verhouding wat hogere huur in 2021. Of u in aanmerking komt voor deze eenmalige huurverlaging weten wij op dit moment nog niet. Hiervoor hebben wij informatie nodig over uw inkomen. Deze informatie vragen wij op bij de Belastingdienst. Dat duurt even en daarom hebben we tot half maart nodig om uit te zoeken wie voor de huurverlaging in aanmerking komt.

Uw inkomen
Of uw huur wordt verlaagd, hangt af van uw inkomen. Daarvoor gebruiken we uw inkomen uit 2019 zoals dat bij de Belastingdienst bekend is. De Belastingdienst laat ons weten of u boven of onder een bepaalde grens valt, niet wat u precies verdient. In onderstaande tabel leest u wanneer u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging.

Huishouden bestaat uit

Uw huidige netto huur is hoger dan

Inkomen lager dan

Uw netto huur wordt verlaagd tot

 1 persoon

 € 633,25

 € 23.725

 € 633,25

 1 persoon met AOW

 € 633,25

 € 23.650

 € 633,25

 2 personen

 € 633,25

 € 32.200

 € 633,25

 2 personen (minstens 1 met AOW)

 € 633,25

 € 32.075

 € 633,25

 3 of meer personen

 € 678,66

 € 32.200 

 € 678,66

 3 of meer personen (minstens 1 met AOW)

 € 678,66

 € 32.075

 € 678,66

U hoeft zelf geen actie te ondernemen
Komt u in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging, dan krijgt u voor 1 april een brief van ons met daarin de nieuwe huurprijs.

Heeft u een inkomensdaling gehad na 2019?
Het kan zijn dat uw inkomen na 2019 gedaald is. Bijvoorbeeld omdat u ZZP-er bent en geen stabiel inkomen heeft of omdat u door het coronavirus uw baan bent kwijt. Misschien komt u dan ook in aanmerking voor huurverlaging. Omdat de Belastingdienst daarover nog geen gegevens heeft, kunt u deze huurverlaging zelf bij ons aanvragen. Dit doet u door aan te tonen dat uw inkomen gedurende zes maanden lager is dan het bedrag dat hierboven in de tabel staat en onder een bepaalde grens valt, én uw huur meer bedraagt dan € 633,25. Is dit het geval, dan kunt u ons met een brief vragen om een huurverlaging. Een voorbeeldbrief van zo’n verzoek vindt u op de website van de Woonbond. Bij uw aanvraag moet u ook een recent uittreksel van het GBA voegen, met daarop een overzicht van alle ingeschreven personen op het adres. Dit uittreksel vraagt u aan bij de gemeente. De huurverlaging kunt u tot het einde van 2021 aanvragen.

Heeft u moeite met het betalen van uw huur? Wij gaan graag in gesprek!
Heeft u vanwege andere redenen moeite met het betalen van de huur? Bijvoorbeeld omdat u werkt als zzp'er en nu geen inkomen heeft? Of omdat u een 0-uren contract heeft (bijvoorbeeld omdat u in de horeca werkt) en nu tijdelijk geen salaris ontvangt? Neem dan contact met ons op zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. 

Heeft u vragen over de eenmalige huurverlaging? 
Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u hier graag meer over. 

 

Deel deze pagina