Hoe werken wij aan leefbaarheid

Hoe werken wij aan leefbaarheid

Leefbaarheid speelt al jaren een centrale rol in het beleid van Wonen Noordwest Friesland. Als corporatie zetten wij ons in voor leefbare straten en dorpen voor onze huurders. Het belang van onze huurders staat centraal. Wij zijn er voor onze huurders en voor toekomstige huurders (woningzoekenden).

 

Verbeterpunten signaleren
Om gericht en effectief in de leefbaarheid te kunnen investeren, hebben we de dorpsbewoners nodig. Zij weten als geen ander waar zich op dit gebied (potentiële) problemen voordoen. Daarom werken wij voor het signaleren van mogelijke projecten en activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit ons leefbaarheidsfonds nauw samen met de verenigingen van Dorpsbelang maar ook met dorpshuisbesturen en andere actieve dorpsbewoners waaronder actieve huurders.

Inzet expertise
De leefbaarheidscoördinatoren van Wonen NWF zijn het eerste aanspreekpunt voor dorpen bij o.a. subsidieaanvragen, dorpsschouwen, woonomgevingsplannen, leefbaarheidsonderzoek, etc.

Daarnaast werken de medewerkers bewonerszaken van Wonen NWF aan het tegengaan van overlast en bemiddelen zij bij burenruzies. Ook is er de inzet van de huismeester in het complex Nije Fenne in St. Annaparohie.

Meer weten of zelf ook bezig met plannen?
Wij komen graag met u in contact wanneer u zelf plannen hebt of vragen heeft over de leefbaarheid bij u in de buurt. 

Leefbaarheid

  • Zijn er ook regels voor inrichting van je voortuin?

  • Wie is aanspreekpunt leefbaarheid voor mijn dorp?

  • Waarvoor geeft WonenNWF leefbaarheidssubsidie?

  • Hoe wordt de hoogte van een bijdrage bepaalt?

  • Wordt er ook een tegenprestatie verlangt?

  • Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage?

Nieuwbouw en Leefbaarheid

 
18-07-2019
Huurders ontvangen sleutel van hun nieuwe woning in Ferwert!
Op de Gasthuisstraat in Ferwert heeft Bouwgroep Dijkstra-Draisma namens Wonen Noordwest Friesland...
 
15-07-2019
Speeltuin Minnertsga vernieuwd met leefbaarheidsbijdrage Wonen NWF
Sinds december is speeltuin ‘It Boartersstasjon’ aan de Stasjonsstrjitte in...
 
08-07-2019
Huurders ontvangen sleutel van nieuwe huurwoningen in Berltsum
In nieuwbouwwijk De Pôlle aan de rand van Berltsum heeft Bouwbedrijf Lont namens Wonen...
 
04-07-2019
Wonen NWF ontvangt leerlingen Campus Middelsee
Op woensdag 3 juli organiseerden de gemeente Waadhoeke en IVN Fryslân samen met Campus...
 
01-07-2019
Nieuwbouw energiezuinige woningen Tzum gaat van start!
In Tzum realiseert Wonen Noordwest Friesland aan de Mr. Kl. Douwesstraat, Dekemastraat en...

Deel deze pagina:

Projecten