Tuin onderhoud

Een groot aantal woningen van Wonen Noordwest Friesland heeft een eigen tuin. Als huurder mag u deze tuin naar uw eigen smaak en wens inrichten. Smaken verschillen nu eenmaal en daarom bemoeien wij ons niet met de inrichting. Wij vinden het echter wel belangrijk dat uw tuin er netjes en verzorgd uitziet. Dat is prettig voor uzelf, en ook voor uw buren. U wilt toch ook graag wonen in een leefbare, nette en schone buurt? Daarom zijn er enkele regels opgesteld voor het onderhoud van uw tuin en de rest van het erf, zoals de oprit. Het zijn leefregels die gelden voor alle huurders van Wonen Noordwest Friesland. Wanneer iedereen zich hier aan houdt, is en blijft het prettig wonen in uw buurt. 

Ik verhuis naar een nieuwbouwwoning
Wonen Noordwest Friesland geeft bij nieuwbouwwoningen de erfafscheiding aan. U mag zelf in overleg met uw buren de erfafscheiding plaatsen. Ook mag u de tuin naar eigen wens inrichten. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening.

Ik verhuis naar een bestaande huurwoning
Wanneer u verhuist naar een bestaande huurwoning, krijgt u de beplanting van de tuin er automatisch bij.

Niet tevreden
Bent u niet tevreden over de overige inrichting van de tuin? Dan mag u die uiteraard naar uw eigen wensen inrichten. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening.

Boom in de tuin
Staat er een boom in de tuin die dikker is dan 20 cm en hoger dan 1,50 m dan kunt u, tot 4 weken na de ingangsdatum van het huurcontract bezwaar bij ons maken. Wij moeten dan actie ondernemen. Wij vragen voor het kappen van de boom een vergunning aan bij de gemeente. Als deze verleend wordt, zal de boom verwijderd worden. Wordt de vergunning niet verleend, dan moet de boom blijven staan.

Wat kan Wonen Noordwest Friesland voor mij betekenen?
Wij verwachten van de huurder dat u uw tuin aanlegt en onderhoudt. Hieronder leest u wat u van Wonen Noordwest Friesland kan verwachten. Het onderhoud van gemeenschappelijke paden Wonen Noordwest Friesland onderhoudt met eventuele kopers de bestrating van de gemeenschappelijke (achter) paden, brandgangen en stegen, tenzij de gemeente eigenaar is. Wij controleren of de tegels nog recht liggen, niet verzakt of kapot zijn.

Hulp nodig? Vraag het Wonen Noordwest Friesland
Heeft u (tijdelijk) moeite om uw tuin bij te houden? Of moeten er zware klussen gedaan worden? Dan kunt u hulp inschakelen. De kosten komen uiteraard voor uw eigen rekening. Wonen Noordwest Friesland kan u meer vertellen over de mogelijkheden en u adviseren bij wie u het beste terecht kunt.

Wat verwacht Wonen Noordwest Friesland van u?
Net als ieder ander met een tuin, heeft u als huurder enkele verantwoordelijkheden voor het onderhoud ervan. Hieronder leest u welke dat zijn.

Een tuin is een tuin
Gebruik de tuin alleen als een tuin. Uw tuin is bijvoorbeeld niet bedoeld om uw auto, motor, caravan of aanhanger in te stallen. Daarnaast behoort u in de tuin geen andere zaken op te slaan, zoals bouwmaterialen, huisraad en afval. Tot slot, uw tuin is geen uitlaatplaats voor honden.

Plant bomen en hagen niet te dicht bij de grens van uw buren
Bomen, heesters en heggen mogen niet te dicht bij de erfgrens met uw buren worden gepland worden. Anders kan deze beplanting makkelijk op de grond van de buren verder groeien. In de wet is vastgelegd dat heesters en heggen minimaal vijftig centimeter van de erfgrens gepland moeten worden. Voor bomen is dat twee meter, gemeten vanuit het midden van de boom. Dit geldt natuurlijk niet als u in overleg met uw buren een groene afscheiding op de erfgrens plaatst.

Overleg met de buren over de afscheiding
In overleg met uw buren kunt u een afscheiding op de erfgrens plaatsen. Dit kan zowel een houten als een groene afscheiding zijn. Achter het huis mag een houten afscheiding niet hoger zijn dan twee meter, voor het huis is dit een maximum van één meter. Zodra de afscheiding er staat, is het gemeenschappelijk bezit geworden. Dat betekent dat deze moet blijven staan wanneer u (of de buren) verhuist. Ook al hebt u de schutting of de planten zelf betaald en neergezet. Woont u naast een koper en wilt u gezamenlijk de erfgrens aanpassen, dan dient u dit ten alle tijden te doen in overleg met de verhuurder.

Plant geen diepwortelende bomen en heesters
Sommige bomen en heesters, zoals een eik, es, kastanje en beuk, wortelen diep. Deze kunnen kabels en leidingen in de grond makkelijk beschadigen. Het is daarom niet toegestaan diepwortelende bomen en heesters te planten.

Plant geen hechtende klimplanten
Bepaalde klimplanten hechten zich aan bijvoorbeeld een muur om zo te kunnen klimmen. Dit kan de ondergrond beschadigen. Daarom mag u geen hechtende klimplanten laten groeien tegen de woning of de stenen berging/schuur.

Snoei overhangende begroeiing
De planten of bomen in uw tuin zijn voor uw eigen genot. Ze kunnen echter hinder bezorgen bij de buren, bijvoorbeeld doordat takken overhangen of doordat ze het zonlicht bij de buren ontnemen. Snoei daarom regelmatig en verwijder takken die op het erf van de buren overhangen. En zorg ervoor dat de beplanting geen zonlicht wegneemt bij de buren.

Heeft u last van overhangende takken van de beplanting van uw buren? Vraag dan aan uw buren deze te snoeien. Of haal in goed overleg met de buren de takken zelf weg.

Vraag een kapvergunning aan bij het kappen van bomen
Wilt u een heester verwijderen of een boom kappen waarvan de stam (op een hoogte van 1.30 m) dikker is dan 20 centimeter? Dan hebt u een kapvergunning nodig. Omdat Wonen Noordwest Friesland eigenaar is van de grond, moeten wij de kapvergunning aanvragen. Neem hiervoor contact op met Wonen Noordwest Friesland. Wanneer de kapvergunning wordt gehonoreerd is de uitvoer voor u zelf.

Bouwen
Vraag toestemming als u gaat bouwen. Wilt u een schuur, aanbouw, vijver of iets anders bouwen in uw tuin? Dan hebt u toestemming nodig van Wonen Noordwest Friesland.

Plaatsen van een partytent
Een partytent mag u alleen in uw achtertuin plaatsen. Let er verder op dat de partytent geen verlengstuk wordt van uw huiskamer. Zet er dus geen televisie of radio neer en houd rekening met uw buren.

Onderhoud
Onderhoud uw tuin en erf regelmatig. Om ervoor te zorgen dat uw tuin en erf er goed uit blijven zien, is het nodig dat u deze regelmatig en goed onderhoudt. Dat betekent dat u in ieder geval het volgende doet:
• Het gras maaien;
• De heggen, hagen en snelgroeiende bomen snoeien;
• Dode beplanting weghalen;
• Het onkruid verwijderen in de tuin en tussen de tegels van de oprit, het pad naar uw voordeur en achterdeur en het terras.

Onderhoud het pad achter uw woning
Wonen Noordwest Friesland zorgt voor de bestrating van het gemeenschappelijke pad achter uw woning, tenzij het pad aan een ander toebehoort. U bent zelf, samen met de andere bewoners van uw blok, verantwoordelijk voor het overige onderhoud van het
pad. Dat betekent dat u regelmatig het onkruid verwijdert tussen de tegels van het pad en in het stukje tussen het pad en uw tuin of afscheiding. Ook het verwijderen van overhangende takken uit uw tuin hoort bij dit onderhoud.

Onderhoud uw houten erfafscheiding
Heeft u een houten erfafscheiding? Loop deze dan regelmatig bij langs. Hang scheefhangende delen recht en vervang kapotte planken en onderdelen. Dat is niet alleen veilig voor u, maar ook voor de buren. Hebt u de erfafscheiding geverfd of gebeitst? Kijk dan elk jaar of er een nieuwe laag nodig is. Zo heeft u er langer plezier van.

Houd uw oprit schoon
Auto’s en motoren die olie en benzine lekken laten lelijke plekken achter. Controleer daarom regelmatig of uw oprit vrij is van vlekken. Is er een vlek aanwezig? Verwijder deze. Niet vrijblijvend Wanneer u zich niet aan de regels houdt, dan zullen wij
u hierop persoonlijk aanspreken of middels een brief. U krijgt de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn het onderhoud alsnog uit te voeren of om de spullen op te ruimen. Is er na de gestelde termijn nog niets gedaan, dan zullen wij een hovenier inschakelen om de tuin op uw kosten netjes te maken. 


Voor meer informatie neem contact op met een van onze medewerkers Bewonerszaken 0518-409800

Deel deze pagina:

Projecten