Urgentie

Wanneer wordt er urgentie verleend:

Bij nieuwkomers of statushouders
Alle Friese gemeenten zijn verplicht om een vastgesteld aantal nieuwkomers (statushouders) op te nemen. ​Wij hebben met de gemeenten in ons werkgebied afspraken gemaakt om huurwoningen hiervoor beschikbaar te stellen.​

Medische urgentie
Wanneer u door lichamelijke beperkingen niet meer in uw huidige woning kunt blijven wonen, en u moet verhuizen naar een gelijkvloerse woning, dan is er een mogelijkheid om urgentie aan te vragen. Deze aanvraag loopt via het gebiedsteam van de gemeente waar u nu woonachtig bent. 

Wijkvernieuwingsurgentie
U krijgt deze urgentie als uw woning gesloopt wordt en u huurt bij Wonen Noordwest Friesland.  

Calamiteiten
Er is sprake van een calamiteit waardoor u permanent of voor langere tijd niet meer in uw woning via Wonen Noordwest Friesland kunt wonen. Oorzaken kunnen zijn; brand, ernstige stormschade of schade als gevolg van een overstroming. Dan kunt u in aanmerking komen voor urgentie op basis van calamiteiten. De calamiteit is aantoonbaar en is geheel buiten de schuld van de huurder om ontstaan.

Algemene urgentie voorwaarden

  • U moet minimaal één jaar in het werkgebied wonen waar de urgentie wordt aangevraagd.
  • Wanneer u urgentie heeft mag u zelf een woning naar keuze uitzoeken binnen de gemeente die u de urgentie heeft afgegeven.
  • Een nieuwe urgentie geldt alleen voor het nieuwe woningaanbod, dus voor woningen die vanaf het moment van het verlenen van urgentie via ons woningaanbod worden aangeboden.   
  • U geeft van tevoren aan voor welk dorp, dorpen of gemeente de urgentie moet worden verleend.
  • U bent daarna verplicht op de eerste geschikte woning te reageren. Wanneer dit niet gebeurt, hebben wij het recht om de urgentie te laten vervallen.
  • Urgente woningzoekenden die een sloopwoning verlaten, gaan voor andere urgenten.
  • Een urgentiestatus is niet op alle woningen van toepassing. Een klein deel van de woningen waar veel vraag naar is, wordt uitsluitend op basis van inschrijvingsduur toegewezen. Dit wordt bij ons woningaanbod vermeld.
  • Elke urgentie aanvraag wordt besproken binnen een interne urgentiecommissie. Hier wordt besloten of urgentie toekenning plaats vindt.