Urgentie voor gelijkvloerse woning

Wanneer u door lichamelijke beperkingen niet meer in uw huidige woning kunt blijven wonen, is er een mogelijkheid om urgentie aan te vragen. Deze aanvraag loopt via het gebiedsteam van de gemeente Waadhoeke. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0517-380357 of via de mail gebiedsteam@waadhoeke.nl.

Werkwijze gebiedsteam
Een medewerker van het gebiedsteam neemt contact met u op om de situatie samen met u te bespreken en te zoeken naar een passende oplossing. Dit kan zijn het aanpassen van uw huidige woning, maar het kan ook zijn dat het noodzakelijk is dat u verhuist naar een woning die beter past bij uw leven met beperkingen.

Als er sprake is van een situatie waarbij het noodzakelijk is dat u vanwege medische redenen verhuist naar een gelijkvloerse woning, zal de medewerker van het gebiedsteam hiervoor een urgentieverklaring afgeven. Deze verklaring moet u binnen 14 dagen afgeven bij Wonen Noordwest Friesland.

Belangrijk!
U moet zelf het woningaanbod in de gaten houden en reageren op de eerste geschikte woning.

Urgentie voor een aanleunwoning

Bij zorgcentra in Sint Annaparochie, Tzummarum, Stiens en Ferwert worden aanleunwoningen verhuurd. Een verzoek voor urgentie voor deze woningen wordt behandeld door het Gebiedsteam. Zij beoordelen in hun onderzoek of de urgentie voor een aanleunwoning kan worden toegekend ja of nee.

VRAGEN?

Wanneer u nog vragen heeft over deze informatie kunt u terecht bij onze afdeling Verhuur en Verkoop, telefoon 0518 – 409822.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden