Woning toewijzingcriteria

U moet bij ons staan ingeschreven als woningzoekende om in aanmerking te komen voor een woning. Voor huurwoningen worden toewijzingscriteria gehanteerd. 

Toewijzingscriteria verhuur
Wanneer u eerste kandidaat bent voor een huurwoning wordt door ons als eis gesteld dat u bepaalde formulieren in levert:

  • Een inkomensformulier, dit is op te vragen via de website van de belastingdienst. Hier kunt u de inkomensverklaring direct ontvangen.  Heeft u geen internet dan kunt u het ook telefonisch opvragen bij de Belastingdienst, tel. 0800-0543 (Houd uw BSN-nummer bij de hand).
  • De vier meeste recente en op een volgende loonstroken of uitkeringsspecificaties. 

Als u op dit moment geen huurder bent van Wonen Noordwest Friesland moet u tevens de volgende formulieren in leveren:

  • Een verklaring van geen huurschuld en goede bewoning van uw huidige en vorige verhuurder van de afgelopen 5 jaar.
  • Een recent uittreksel uit het bevolkingsregister met de woonadressen van de afgelopen 5 jaar inclusief de vermelding van de gezinsomvang!. Dit is verkrijgbaar bij de gemeente waar u ingeschreven bent. Hierop een toelichting noteren wanneer dit een huur of koopwoningen betrof. 

U kunt slechts kandidaat worden voor één woning tegelijk. Stel dat u op meerdere woningen heeft gereageerd. Dan wordt u benaderd voor de woning waar de toewijzingsuitslag het eerst is bepaald en deze woning mag u vervolgens bezichtigen. Voor de overige woningen wordt uw reactie overgeslagen. 

Inkomen
De volgende inkomenscriteria zijn van toepassing bij het huren van een woning. Deze inkomens worden door gecontroleerd nadat wij alle documenten zoals inkomensverklaringen en inkomensstroken hebben ontvangen. 


Huur-inkomenstabel huren 2019 (verzamelinkomen) 

 

 

Huurprijs

één
persoon

twee
personen

drie personen
en meer

 

18 - 64 jaar

65 en ouder

18 - 64 jaar

65 en ouder

18 - 64 jaar

65 en ouder

tot 607,46

tot 
38.035

tot
38.035

tot
38.035

tot
38.035

tot
38.035

tot
38.035

vanaf 607,46
t/m 651,03

vanaf
22.700

vanaf
22.675

vanaf
30.825

vanaf
30.800

tot
38.035

tot
38.035

vanaf 651,03

vanaf
22.700

vanaf
22.675

vanaf
30.825

vanaf
30.800

vanaf
30.825

vanaf
30.800

* Woningzoekenden met een verzamelinkomen hoger dan € 38.035,- (peil 1/1/2019) kunnen uitgesloten worden voor de woningtoewijzing als de 80% toewijzingnorm is bereikt.* 

  • De huurprijs voor jongeren tot 23 jaar mag, om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, niet hoger zijn dan € 424,44.
  • Bij een huur tot € 424,44 is er, afhankelijk van uw inkomen, maximale huurtoeslag mogelijk. Bij een hogere huur wordt er gekort op uw huurtoeslag.
  • Bij een huurprijs hoger dan € 720,42 is huurtoeslag niet mogelijk!

*Toewijzing
Vanwege rijksbeleid mag Wonen NWF voor slechts maximaal 20% van haar woningen huurovereenkomsten afsluiten met huishoudens waarvan het verzamelinkomen hoger is dan  € 38.035 (prijspeil 2019). Het kan dus gebeuren dat Wonen NWF een woningzoekende met een hoger inkomen geen woning meer kan toewijzen, omdat grens van maximaal 20% is bereikt.

Verder gelden voor de huishoudens met hogere inkomens de gebruikelijke regels om de volgorde van de woningtoewijzing te bepalen. De volgende woningzoekenden krijgen bij ons voorrang:

  1. Woningzoekenden met een urgentie wegens toekomstige sloop van de eigen huurwoning die eigendom is van Wonen NWF.
  2. Woningzoekenden met een medische of sociale urgentie.


Toewijzingscriteria bij het kopen van een woning
Wanneer u een woning van ons wilt aankopen worden er door ons geen inkomenscriteria gehanteerd.

.

Deel deze pagina: