Urgentie

Het kan om medische of sociale redenen noodzakelijk zijn dat u zo spoedig mogelijk passende woonruimte krijgt. In sommige gevallen is het mogelijk hiervoor een urgentiestatus te verkrijgen waardoor u sneller voor een woning in aanmerking komt.

Algemene urgentie voorwaarden

  • U moet minimaal één jaar in het werkgebied van Wonen Noordwest Friesland wonen.
  • Wanneer u urgentie heeft mag u zelf een woning naar keuze uitzoeken binnen ons werkgebied.
  • U geeft van tevoren aan voor welk dorp, dorpen of gemeente de urgentie moet worden verleend.
  • U bent daarna verplicht op de eerste geschikte woning te reageren. Wanneer dit niet gebeurt hebben wij het recht om de urgentie te laten vervallen.
  • Een urgentiestatus is niet op alle woningen van toepassing. Een klein deel van de woningen waar veel vraag naar is, wordt uitsluitend op basis van inschrijvingsduur toegewezen. Dit wordt bij ons woningaanbod vermeld.
  • Elke urgentie aanvraag wordt besproken binnen een interne urgentiecommissie. Hier wordt besloten of urgentie toekenning plaats vindt.

Wilt u in aanmerking komen voor urgentie kijk dan voor meer informatie op de volgende pagina's:

 

Urgentie

  • Wie komen in aanmerking voor urgentie?

  • Wat moet ik doen als ik urgentie heb gekregen?

  • Wanneer krijg ik bericht over mij urgentieaanvraag?

Deel deze pagina: