Woning terug verkopen aan Wonen Noordwest Friesland

Besluit u te zijner tijd te gaan verhuizen, en heeft u destijd de woning van ons gekocht met Koopgarant of Koopcomfort, dan koopt Wonen Noordwest Friesland de woning van u terug. Hoe gaat dat in zijn werk?

De procedure
Als u van plan bent te verhuizen laat u Wonen Noordwest Friesland dit via het dit formulier weten dat u de woning te koop aanbiedt. Wonen Noordwest Friesland zorgt voor de rest: een bouwtechnische opname, een taxatie, de terugkoopovereenkomst en de overdracht bij de notaris. Normaal gesproken gebeurt dit alles binnen drie maanden. Bij terugkoop zijn de ‘kosten koper’ voor Wonen Noordwest Friesland. Alleen de kosten die gemaakt worden voor de taxatie bij terugkoop worden gedeeld.

Bezichtigingen en inspecties
U moet er rekening mee houden dat uw woning een aantal keren wordt bezocht tijdens de terugkoopprocedure. Iemand van of namens Wonen Noordwest Friesland komt de staat van de woning beoordelen en zal met u bespreken hoe de woning opgeleverd moet worden. Een taxateur stelt de waarde van de woning en van uw investeringen in de woning vast. Zodra de terugkoopovereenkomst is getekend, biedt Wonen Noordwest Friesland de woning opnieuw te koop aan. In overleg met u worden eventuele bezichtigingen met geïnteresseerde woningzoekenden gepland. Ten slotte zal vlak voor de overdracht nog iemand van Wonen Noordwest Friesland samen met u de woning inspecteren, zodat alles rond is voor de overdracht bij de notaris.

Taxatie
De taxatie wordt opgesteld door een onafhankelijk taxateur. Met ingang van 1 februari 2017 wordt de standaardprocedure bij terugkoop van een Koopgarant-woning dat de erfpachter de volgende keuzes krijgt:
1. De erfpachter kan kiezen uit tenminste drie taxateurs. De groep van taxateurs waaruit de erf-pachter kan kiezen, wordt vastgesteld door de corporatie/ontwikkelaar die de woning terugkoopt. De corporatie/ontwikkelaar betaalt de kosten van de taxatie.
2. De erfpachter wijst zelf een taxateur aan. De erfpachter betaalt de kosten van de taxatie.

In beide gevallen geldt:
- De taxateur moet voldoen aan een aantal voorwaarden in verband met de onafhankelijkheid.
- De opdracht aan de gekozen taxateur wordt verstrekt door de corporatie/ontwikkelaar.
- De geschillenregeling blijft ongewijzigd van kracht voor zowel de corporatie/ontwikkelaar als de erfpachter.

In alle gevallen gelden de volgende voorwaarden:
1. Het taxatierapport wordt gevalideerd door een erkend validatie-instituut.
2. Het taxatierapport voldoet aan de nadere voorwaarden die gelden op grond van de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen.
3. De taxateur is onafhankelijk.
4. De Werkgebieden Regeling Taxateur is van toepassing.

De onafhankelijkheid van de taxateur
De voorwaarden aan de onafhankelijkheid van de taxateur zijn in twee groepen onderverdeeld:

1. Ten eerste geldt wat hierover is vermeld in de opdrachtvoorwaarden bij taxaties die door de taxatiebranche zijn vastgesteld en die sinds 1 oktober 2016 schriftelijk moeten worden over-eengekomen bij de opdrachtverstrekking: 8 De taxateur verklaart dat: […]
- hij volledig objectief en onafhankelijk, in volledige vrijheid en autonoom tot een schatting van de waarde zal komen, zonder ongepaste beïnvloeding of druk van de opdrachtgever of anderen en hiermee alle (schijn van) belangenverstrengeling zal mijden;
- voor zover hem bekend bij de transactie geen bloed- of aanverwanten van de taxateur zijn betrokken;
- hij, noch een taxatiebedrijf of onderneming waarbij hij direct of indirect enig belang heeft, op geen enkele wijze (direct of indirect) betrokken is bij het te taxeren vastgoedobject voor wat betreft bijvoorbeeld (advisering over) koop, verkoop, bemiddeling, beheer of financie-ring of enige andere (financiële) dienst;

2. De in het laatste punt genoemde betrokkenheid betreft de gehele contractduur van de terug te kopen Koopgarantwoning. De taxateur en het bedrijf waarvoor hij werkt zijn op geen enkele wijze, als taxateur, makelaar of anderszins, eerder betrokken geweest bij de verkoop of terugkoop van deze woning aan c.q. van de betreffende erfpachter of bij de financiering van de woning, in opdracht van de corporatie/ontwikkelaar of van de erfpachter.

De verantwoordelijkheid voor de bewaking van de onafhankelijkheid berust bij alle drie de partijen: de corporatie/ontwikkelaar, de erfpachter en de taxateur.

Oplevering van de woning
U moet de woning in goede staat, leeg en schoon opleveren. Leeg wil ook zeggen dat alle roerende zaken, waaronder gordijnen, lamellen, laminaat en vloerbedekking verwijderd moeten zijn. In sommige gevallen worden duurzame zaken, zoals goed gelegd laminaat, wel geaccepteerd. Maak hierover vooraf afspraken met de medewerker van Wonen Noordwest Friesland. Dan komt u niet voor verrassingen te staan bij de eindinspectie. Verbouwingen die niet voldoen aan de regels van de overheid moeten ongedaan worden gemaakt.

Geschillenregeling
Het kan natuurlijk gebeuren dat u het niet eens bent met de taxatie van de woning of van de verbeteringen die u heeft aangebracht. Daar is in de contracten een geschillenregeling voor vastgesteld. U wijst een taxateur aan, Wonen Noordwest Friesland wijst een taxateur aan en deze taxateurs benoemen gezamenlijk een derde. Deze drie taxateurs stellen samen de definitieve taxatiewaarde vast..

Aflossen hypotheek
De terugkoop van de woning kan alleen doorgaan als u uw woning vrij van hypotheek, beslag en van enig gebruikrecht kunt opleveren. Dit houdt o.a. in dat u in ieder geval uw hypotheeklening moet kunnen aflossen. Daarom adviseren wij u vast na te gaan hoeveel u nog moet aflossen van uw lening. Zodra u de terugkoopaanbieding ontvangt, kunt u vaststellen of hier een probleem kan ontstaan.

 

Op de website van Stichting Opmaat kunt u een proefberekening maken van de terugkoop.

Terugkoop

  • Beoordeling van het taxatierapport

  • Wat zijn de kosten van de terugkoop?

  • Moet ik een energielabel aanleveren?

  • Mag ik mijn Koopgarantwoning verhuren nu ik een jaar naar het buitenland ga?

  • Kan ik mijn Koopgarantwoning aan iemand anders verkopen?

  • Hoe werkt de terugkoop van een woning?

Deel deze pagina: