Stap 2: Woning inspectie

Woning inspectie

 

De eindinspectie door de opzichter zal ca 3 dagen voor de einddatum huurcontract plaats vinden. De opzichter controleert op dat moment of u alle punten heeft uitgevoerd die op de checklist (zie folder Verhuizen) zijn aangegeven. In een inspectierapport geven we aan welke werkzaamheden er nog moeten worden uitgevoerd voor het inleveren van de sleutels. Er kan een voor inspectie worden aangevraagd als er bijzondere omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld of een  Zelf Aangebrachte Voorzieningen wel of niet ongedaan moet worden gemaakt.