Stap 1: Huur opzeggen

Minimaal 1 maand van tevoren

We raden u aan om de huur zo vroeg mogelijk op te zeggen. Hierdoor is de kans groter dat er een nieuwe bewoner bekend is als u vertrekt. Met de nieuwe bewoner kunt u onderling zaken afstemmen en overname regelen.
Hou er rekening mee dat de huur minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden van te voren  opgezegd kan worden. U kunt iedere dag van de maand opzeggen.

Gebruik voor het opzeggen dit formulier: Opzegformulier

- Huur opzeggen bij overlijden
Als de huur van een woning wordt opgezegd in verband met het overlijden van de bewoner, moet door de erfgenamen naast het ingevulde Huuropzeggingsformulier bij overlijden, ook een akte van overlijden worden ingeleverd.

- Huur opzeggen als uw woning wordt gesloopt

Bij het downloaden van het Huuropzeggingsformulier ontvangt u ook de folder "Verhuizen'" Wij raden u aan hiervan kennis te nemen. Hierin zit ook een duidelijke prijslijst over artikelen/ zaken wat het u zou gaan kosten als er dingen kapot zijn in de woning en/of wanneer u verzuimt iets uit te voeren zoals afgesproken tijdens een inspectie. Door duidelijk de consequenties aan te geven wat het u kost wanneer de woning met gebreken wordt achtergelaten hopen we huurders te stimuleren om de woning netjes achter te laten.