Uw huur opzeggen

Gaat u verhuizen? Als u onderstaande stappen doorleest, dan weet u wat u kunt verwachten bij het opzeggen van de huur.

 

Stap

1

Minimaal 1 maand van tevoren

We raden u aan om de huur zo vroeg mogelijk op te zeggen. Hierdoor is de kans groter dat er een nieuwe bewoner bekend is als u vertrekt. Met de nieuwe bewoner kunt u onderling zaken afstemmen en overname regelen.
Hou er rekening mee dat de huur minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden van te voren  opgezegd kan worden. U kunt iedere dag van de maand opzeggen.

Gebruik voor het opzeggen dit formulier: Opzegformulier

- Huur opzeggen bij overlijden
Als de huur van een woning wordt opgezegd in verband met het overlijden van de bewoner, moet door de erfgenamen naast het ingevulde Huuropzeggingsformulier bij overlijden, ook een akte van overlijden worden ingeleverd.

- Huur opzeggen als uw woning wordt gesloopt

"Bij het downloaden van het Huuropzeggingsformulier ontvangt u ook de folder "Verhuizen'" Wij raden u aan hiervan kennis te nemen. Hierin zit ook een duidelijke prijslijst over artikelen/ zaken wat het u zou gaan kosten als er dingen kapot zijn in de woning en/of wanneer u verzuimt iets uit te voeren zoals afgesproken tijdens een inspectie. Door duidelijk de consequenties aan te geven wat het u kost wanneer de woning met gebreken wordt achtergelaten hopen we huurders te stimuleren om de woning netjes achter te laten."

Stap

2

Woning inspectie

De eindinspectie door de opzichter zal ca 3 dagen voor de einddatum huurcontract plaats vinden. De opzichter controleert op dat moment of u alle punten heeft uitgevoerd die op de checklist (zie folder Verhuizen) zijn aangegeven. In een inspectierapport geven we aan welke werkzaamheden er nog moeten worden uitgevoerd voor het inleveren van de sleutels. Er kan een voor inspectie worden aangevraagd als er bijzondere omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld of een  Zelf Aangebrachte Voorzieningen wel of niet ongedaan moet worden gemaakt.

Stap

3

Nieuwe bewoners en overname

Overname van spullen is alleen mogelijk als er tijdig een nieuwe huurder bekend is. Bij een huuropzegging ontvangt u een formulier waarop u afspraken over de overname kunt vastleggen. De overnamelijst dient u samen met het huuropzeggingsformulier op te sturen of in te leveren.

Stap

4

Sleutels inleveren

In de bevestiging van uw huuropzegging staat wanneer u de sleutels moet inleveren.

U moet alle sleutels van uw woning voor 12.00 uur op de afgesproken datum inleveren.

 

Wanneer u de sleutels later inlevert bent u ons ook langer huur verschuldigd.

De sleutels eerder inleveren is mogelijk, maar u bent tot en met het einde van de huurovereenkomst huur verschuldigd.

 

Stap

5

Eindafrekening

Eventuele vergoedingen en/of nog te betalen bedragen worden in een vertreknota met u afgerekend. Het gaat o.a. over eventueel afgesproken vergoedingen voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). En ook over de verrekening van kosten als de woning niet volgens afspraak is opgeleverd. 

Wat betreft de huur: Veruit de meeste huurders betalen de huur per automatische incasso. Daarbij wordt bij de laatste incasso automatisch het huurbedrag aangepast aan de opzegdatum. In verband met de administratieve verwerking kan het gebeuren dat wel de  volledige maandhuur in rekening wordt gebracht. U ontvangt dan automatisch binnen 4 weken de teveel betaalde huur terug op uw rekening. WonenNWF zorgt ook voor het stopzetten van de automatische incasso.

Opzegformulier downloaden
Meer weten over:
Reparatie & onderhoud Geldzaken Huurcontracten Verhuizen